خلاصه فصل: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟

توجه: این مطلب بر اساس کتاب درسی زیست شناسی سال 95 آماده شده بود.

برای مطالعه مطلب جدید خلاصه ی فصل زیست شناسی دیروز، امروز و فردا بر اساس کتاب درسی زیست شناسی 97 به لینک زیر مراجعه کنید…

یادداشت های زیستی فصل زیست شناسی دیروز، امروز و فردا


مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل:
گفتار 1) زیست شناسی چیست؟
گفتار 2) زیست شناسی نوین
گفتار 3) زیست شناسی در خدمت انسان


راهنمای زیست یاد :
۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱) ، ❶ ، ● ، ▲ ، ■ ، ◆ ، ○
۲) مطالب با رنگ: مطالب فصل کتاب درسی:برای دانش آموزان، مطالب مرتبط از فصل های دیگر کتاب های درسی:برای کنکوری ها، مطالب خارج از کتاب های درسی:برای توضیح بیشتر مطالب


●پروانه مونارک:
    ▲نوزاد پروانهٔ مونارک ← جانداری کرمی شکل و گیاه خوار
    ▲پروانهٔ مونارک، پیمودن هر ساله هزاران کیلومتر طی سه نسل پی در پی از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس
    ▲یاخته های عصبی (نورون هایی) موجود در بدن پروانهٔ مونارک ← تشخیص جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد با استفاده از آنها و پرواز     به سوی آن ← پیدا کردن مسیر خود و اشتباه نرفتن
  ●هدف زیست شناسان علاوه بر تلاش برای پی بردن به رازهای آفرینش، استفاده از یافته ها برای بهبود زندگی انسان


گفتار ۱) زیست شناسی چیست؟
  ●تعریف «زیست شناسی»: شاخه ای از علوم تجربی  برای  بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی
❶محدودهٔ علم زیست شناسی:
  ●مقدار قابل توجه غذای مصرفی ما ← از گیاهان و جانوران اصلاح شده
  ●تولید محصولات بهتر و بیشتر ← مرغ، ماهی، گاو و گوسفند، انواع میوه ها و حتی گندم، برنج و ذرت اصلاح شده امروزی
  ●بیمارهایی که با روش های جدید دیگر مرگ آور نیستند ← بیماری های قند و افزایش فشار خون
  ●سهولت شناسایی هویت انسان ها توسط دنا (DNA)
  ●خبردار شدن از بیماری های ارثی احتمالی در آینده با خواندن اطلاعات مولکول های دنا افراد
  ●دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و …، محصول همکاری زیست شناسان و متخصصان دیگر رشته های علمی و فنی
  ●کمک علم زیست شناسی در مبارزه با آفت های کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها به انسان
  ● عدم قدرت علم زیست شناسی در پاسخ  به همهٔ پرسش های انسان و حل همهٔ مشکلات زندگی انسان
  ●محدودیت علوم تجربی در پاسخ به همهٔ پرسش های ما و حل برخی مسائل بشری
  ●تنها هدف دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی ، جستجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده
  ●در زیست شناسی ، فقط ساختارها یا فرآیندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم، قابل مشاهده و اندازه گیری   اند← مشاهده، اساس علوم تجربی
  ●عدم نظر دهی پژوهشگران علوم تجربی دربارهٔ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی
نکته ی فعالیت: درست نیست بگوییم «زیست شناسان ثابت کرده اند که شیر، مایعی خوشمزه است».
❷مرز های حیات:
  زیست شناسی، علم بررسی حیات
  ●معرفی ویژگی های جانداران به جای تعریف حیات ←تعریف حیات، بسیار دشوار و حتی غیرممکن
  ●هفت ویژگی که همهٔ جانداران همهٔ آنها را با هم دارند:
    ▲نظم و ترتیب: همهٔ جانداران، سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند.
    ▲هم ایستایی (هومئوستازی): محیط جانداران همواره در تغییر است، ولی جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.
      ■مثال: افزایش سدیم خون ← دفع زیاد آن از طریق ادرار
    ▲رشدونمو : تنظیم الگوهای رشدونمو همه ی جانداران توسط اطلاعات ذخیره شده در دنا جانداران
    ▲فرایند جذب و استفاده از انرژی: جانداران انرژی می گیرند← استفاده برای انجام فعالیت های زیستی خود + آزاد کردن بخشی به صورت     گرما
      ■مثال: انرژی غذای گنجشک ← گرم کردن بدن ، پرواز و جست وجوی غذا
    ▲پاسخ به محیط: پاسخ همهٔ جانداران به محرک های محیطی
      ■مثال: خم شدن ساقه ی گیاهان به سمت نور
    ▲تولید مثل: به وجود آوردن موجوداتی کم و بیش شبیه خود از جانداران ؛ یعنی مثلاً زاده شدن یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ
    ▲سازش با محیط : کمک ویژگی های جانداران برای سازش و ماندگاری در محیط
      ■مثال: موی سفید خرس قطبی
❸سطوح مختلف حیات:
  ●تعریف «زیست کره»: همه ی محیط های زیستِ کره ی زمین← خشکی ها، اقیانوس ها و دریاچه ها
  ●گستره ی وسیع و سطوح سازمان یابی حیات← یکی از ویژگی های جالب آن
  ●شروع گستره ی حیات، از اتم و مولکول و پایان آن با زیست کره
  ●نکات شکل ۱:

    ▲ترکیب اتم ها با هم ← مولکول ها
    ▲اندامک ها اجزای عملکردی یاخته ← مانند راکیزه (میتوکندری) و هسته که جایگاه دناست
    ▲یاخته کوچک ترین واحد دارای همه ی ویژگی های حیات ← هر یاخته متشکل از مولکول هایی که با هم در تعامل اند، مجموع این تعامل ها را     حیات می نامیم.
    ▲تعریف «بافت»: همکاری تعدادی یاخته با یکدیگر و بوجود آمدن بافت
    ▲تعریف «اندام»: تشکیل هر اندام از چند بافت مختلف ؛ مانند بافت استخوانی نشان داده شده در شکل 1
    ▲بدن این گوزن از چند دستگاه و هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده ← مثلا دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان تشکیل شده
    ▲جانداری مانند این گوزن، موجود جداگانه
    ▲تعریف «جمعیت»: مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند.
    ▲تعریف «اجتماع»: تعامل جمعیت های گوناگون با هم در هر بوم سازگان، و ایجاد یک اجتماع
    ▲تعریف «زیست بوم»: تشکیل زیست بوم از چند بوم سازگان
    ▲زیست کره ← همهٔ جانداران، همهٔ زیستگاه ها و همهٔ زیست بوم های زمین
❹یاخته، واحد ساختار و عمل:
  ●تعریف «یاخته»: پایین ترین سطح ساختاری که همه ی فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.
  ●یاخته:
    ▲دارای مکان خاص در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی ← بدلیل پدیدار شدن ویژگی حیات در این سطح
    ▲تشکیل همه ی جانداران از یاخته ← بعضی، یک یاخته (جانداران تک یاخته ای) و بعضی دیگر، تعدادی یاخته (جانداران پریاخته ای)
    ▲واحد ساختاری و عملی حیات در همه ی جاندران ← یاخته
    ▲توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید ← اساس تولیدمثل، رشدونمو و ترمیم موجودات پریاخته ایست
    ▲همه ی یاخته ها ویژگی های مشترک دارند ← مثال: دارا بودن غشایی که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.
    ▲دنا محل ذخیره ی اطلاعات لازم برای زندگی یاخته
❺یگانگی و گوناگونی حیات:
  ●تنوع:
    ▲تنوع از ویژگی های حیات و یکی از شگفتی های آفرینش
    ▲وجود تنوع نه تنها بین جانداران، بلکه در هر جاندار
    ▲دنیای جانداران ذره بینی را نمی توان با چشم غیرمسلح دید ← تنوع این جانداران، از جانداران دیگر بسیار بیشتر است
نکته: زیست شناسان معتقدند تاکنون تعداد جانداران ناشناخته، بسیار بیشتر از میلیون ها گونهٔ شناسایی و نامگذاری شده است.
    ▲از هدف های اصلی زیست شناسان ← مشاهدهٔ تنوع زیستی و یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف
      ■مثال: یکی از شباهت های جانداران مختلف دنا است ← در همه ی  جانداران موجود و کار یکسانی انجام می دهد.


گفتار ۲) زیست شناسی نوین
❶جزی نگری و کلی نگری:
  ●تا قرن گذشته، بیشتر زیست شناسان، به جای بررسی کلی جانداران، بخش های مختلف بدن را جداگانه بررسی و کمتر به برهمکنش و ارتباط   میان اجزای بدن جانداران توجه می کردند.
  ●زیست شناسان قدیم با جزء نگری، بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده را شناخته اند، امّا تصویری جامع و کلی از جانداران نشان نداده اند.
  ●امروزه وجود ارتباط های تنگاتنگی بین جانداران و ریزاندامگان (میکروارگانیسم های) همزیست با آنها معلوم شده
  ●تعریف «میکروبیوم»: اجتماعات میکروبی (ریزاندامگان) همزیست با جانداران
  ●وجود انبوهی از یافته ها درباره ی  تأثیر میکروبیوم بر سلامت انسان
❷کل، بیش تر از اجتماع اجزاست:
  ● تشکیل پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیار
  ●هر یک از این اجزاء، بخشی از یک سامانه ی بزرگ را تشکیل می دهد. که در نمای کلی برای ما معنی پیدا می کند.
  ●جانداران  نوعی سامانه ی پیچیده است که اجزای آن با هم ارتباط های چند سویه دارند.
  ● هنگام بررسی ارتباط جاندار و اجزای تشکیل دهنده ی بدن آن با میحط زیست، پیچیدگی این سامانه ها را بیشتر مشاهده می کنیم.
  ●بدلیل پیچیدگی برهمکنش اجزاء در بدن جانداران، در هر سطح جدید از حیات، ویژگی های جدیدی پدیدار می شود ← مانند هنگام ترکیب اتم   ها و مولکول ها باهم
    ▲مثال: هر مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده ولی ویژگی های آب، با ویژگی های اتم های تشکیل دهنده     ی آن، بسیار متفاوت است.
  ●ویژگی های سامانه های پیچیده و مرکب را نمی توان فقط از طریق مطالعه ی اجزای سازندهٔ آنها توضیح داد؛ هر یاخته چیزی بیش از مجموع   مولکول های تشکیل دهنده ی آن است و در سطوح بافت، اندام، دستگاه و جاندار نیز صادق بوده و تا سطح زیست کره ادامه دارد.
  ●ارتباط بین اجزاء نیز مانند خود اجزاء در تشکیل جاندار، مؤثر و کل، چیزی بیشتر از اجتماع اجزاء است.
    ▲مثال: در صورت جدا شدن اجزای تشکیل دهنده ی یک گیاه ، آن مجموعه ی اجزای از هم جدا شده، گیاه به شمار نمی رود.
  ●نتیجه  گیری زیست شناسان امروزی ← بهتر است برای درک سامانه های زنده، جزءنگری را کنار گذاشت  و بیشتر، «کل نگری»کرد← تا   بتوانند ارتباط های درهم آمیختهٔ درون این سامانه ها را کشف و آنها را در تصویری بزرگتر و کامل تر مشاهده کنند؛ یعنی هنگام بررسی یک   موجود زنده، به همه ی عوامل زنده و غیر زنده ای که بر حیات آن اثر می گذارند، توجه کنند.
❸نگرش بین رشته ای:
  ●زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه های زنده،علاوه بر بررسی ارتباط های بین سطوح مختلف سازمانی سامانه های زنده ،از اطلاعات   رشته های دیگر علوم تجربی، علوم رایانه، فنی و ریاضی نیز کمک می گیرند.
    ▲مثال: استفاده زیست شناسان برای بررسی مجموعه ژن های یک گونه از جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم   مهندسی، رباتیک، علوم رایانه، ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری رشته های دیگر
  ● تحول درنگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ساختار مولکول دنا ← تبدیل علم زیست شناسی به رشته ای مترقی،   توانا، پویا و امیدبخش به گونه ای که انتظارات جامعه از زیست شناسان نسبت به دهه ها و سده های قبلی بسیار افزایش یافته است.
  ●امروزه فناوری ها و علوم نوین در پیشرفت علم زیست شناسی نقش مهمی دارند.
❹اخلاق زیستی:
  ●پیشرفت های سریع علم زیست شناسی، باعث ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است ← به علت همکاری زیست شناسان با پژوهشگران   دیگر رشته های علوم تجربی و متخصصان فناوری، به ویژه مهندسی ژن شناسی (ژنتیک) و دست ورزی در ژن های جانداران و نیز فنون مورد   استفاده در پزشکی
  ●موضوع های اخلاق پزشکی ← محرمانه بودن اطلاعات ژنی (ژنتیک) و نیز اطلاعات پزشکی افراد، فناوری های ژن درمانی، تولید جانداران تراژن   و حقوق جانوران
❺فناوری نوین:
  ●فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی:
    ▲امروزه به جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز فراوان داریم← زیرا مثلا در برخی از     پروژه های اخیر شناسایی مجموعه ژن های جانداران، چندین ترابایت (یک ترابایت = یک تریلیون بایت) داده، تولید می شود که باید ذخیرہ،     تحلیل و پردازش شوند.
    ▲برای تنظیم، ثبت و تحلیل این حجم از اطلاعات و انتشار آنها باید این داده ها به رایانه های پرظرفیت و پر سرعت سپرد.
    ▲فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند.
  ●فناوری های مشاهده ی سامانه های زیستی زنده:
    ▲درگذشته برای مشاهده ی اجزای درون یاخته، آن را می کشتند سپس رنگ می کردند.
    ▲امروزه روش های مختلف و کارآمدی برای مشاهدهٔ یاخته های زنده وجود دارد.
    ▲امروزه می توان از اشیایی در حد چند انگستروم تصویربرداری کرد، جایگاه یاخته ها را درون بدن شناسایی و می توان مولکولی هایی مانند     پروتئین ها در یاخته های زندہ ، شناسایی و ردیابی کرد.
    ▲امروزه با کمک ماهواره ها از فاصلهٔ دور، از بوم سازگان ها و جانداران آن ها تصویربرداری می کنند.
❻مهندسی ژن شناسی (ژنتیک):
  ●مدت هاست که زیست شناسان می توانند ژن های یک جاندار را به بدن جاندار دیگر وارد کنند، به گونه ای که ژن های منتقل شده بتوانند   اثرهای خود را ظاهر کنند.
  ●تعریف «مهندسی ژن شناسی»: روشی است که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود.
  ●کاربردهای استفاده از مهندسی ژن شناسی: در پزشکی، کشاورزی و پژوهش های علوم پایه
  ●تعریف «جانداران تراژن»: جاندارانی هستند که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند.
  ●مهندسان ژن شناسی می توانند ژن های انسان را به گیاهان، جانوران دیگر یا حتی باکتری ها وارد کنند.


گفتار ۳) زیست شناسی در خدمت انسان
  ●اشکالات سوخت های فسیلی یا انرژی های تجدید ناپذیر (مانند نفت، گاز، بنزین و گازوئیل):
    ▲تمام شدنی اند.
    ▲هوا را آلوده می کنند.
    ▲باعث گرمایش زمین می شوند.
    ▲استخراج آنها باعث تخریب محیط زیست می شود.
  ●مثال هایی از انرژی های تجدید پذیر ← انرژی های آب های روان، باد،خورشید، زمین گرمایی و سوخت های زیستی
❶تامین غذای سالم و کافی:
  ●یکی از راه های به دست آوردن غذای بیشتر و بهتر، شناخت بیشتر گیاهان ← زیرا غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به   دست می آید.
  ● از راه های دیگر افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان ← شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست
  ●گیاهان زراعی مانند همه ی جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل غیر زنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل انواع ویروس   ها، باکتری ها، قارچ ها، حشرات و مانند آن ها رشد می کنند و محصول می دهند. پس شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیانمند بین این   عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می کند.
  ●ویژگی های گیاهان خودرو:
    ▲سازگاری با محیط های مختلف و رویش در اقلیم ها متفاوت
    ▲زادآوری و رشد سریع
    ▲تولیدکنندگی بسیار زیاد میوه و دانه در مدت کوتاه
  ●امروزه می توان ژن های دلخواه را شناسایی و از گیاهان خودرو استخراج و با فنون مهندسی ژن شناسی به دنای گیاهان زراعی منتقل کرد ←   بسیاری از ساز و کارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد، کیفیت و کمّیت محصول را به شکل دلخواه تغییر داد.
  ●اجتماع های پیچیدهٔ میکروبی در خاک، در تهیهٔ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها، نقش های مهمی دارند. شناخت این   اجتماع های میکروبی به یافتن راه های افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک می کند.
  ● از مهندسی ژن شناسی برای  بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های گیاهی ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت   استفاده می کنند.
❷حفاظت از بوم سازگان ها، ترمیم و بازسازی آن ها:
  ●انسان، نمی تواند بی نیاز و جدا از موجودات زندهٔ دیگر و در تنهایی به زندگی کند ← چون جزئی از شبکهٔ حیات است.
  ●تعریف «خدمات بوم سازگان»: به طور کلی منابع و سودهایی که مجموع موجودات زندهء هر بوم سازگان دربردارند.
  ●میزان خدمات هر بوم سازگان← وابسته به میزان تولیدکنندگان آن
  ●پایدار کردن بوم سازگان ها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، مقدار تولیدکنندگی آنها تغییر نکند ← ارتقای کیفیت زندگی انسان
  ● از بوم سازگان های آسیب دیده ی ایران← دریاچهٔ ارومیه: بزرگترین دریاچهٔ داخلی ایران، ثبت شدن در سال ۱۳۵۲ در فهرست پارک های   ملی ایران
  ●به تازگی کوشش هایی برای ترمیم و بازسازی دریاچهٔ ارومیه در حال اجرا است.
  ●پارک ملی دریاچهٔ ارومیه، از زیستگاه های طبیعی ایران است.
  ●دریاچهٔ ارومیه چندین سال است که در خطر خشک شدن قرار گرفته و بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که این دریاچه تا سال   ۱۳۹۴حدود ۸۸ درصد مساحت خود را از دست داده است.
  ●عوامل خشکی دریاچهٔ ارومیه:
    ▲خشکسالی
    ▲حفر بی حساب چاه های کشاورزی در اطراف آن
    ▲بی توجهی به قوانین طبیعت
    ▲احداث بزرگراه دریاچه
    ▲استفادهٔ غیرعلمی از آب های رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند
    ▲سدسازی در مسیر این رودها
  ●زیست شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی بوم سازگان ها، راهکارهای لازم برای احیای دریاچهٔ ارومیه ارائه کردہ و امید   دارند که آینده از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری کنند.
  ●جنگل زدایی
    ▲تعریف «جنگل زدایی»: به معنی قطع درختان جنگل ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل
    ▲جنگل زدایی، مسئلهٔ محیط زیستی امروز جهان است.
    ▲پژوهش ها نشان داده اند که در سال های اخیر، مساحت بسیار گسترده ای از جنگل های ایران و جهان، تخریب و بی درخت شده اند.
    ▲پیامدهای بد جنگل زدایی برای سیارهٔ زمین:
      ■تغییر آب وهوا
      ■کاهش تنوع زیستی
      ■فرسایش خاک
      ■وقوع سیل
❸تأمین انرژی های تجدیدپذیر:
  ●نیاز مردم جهان به انرژی، در حال افزایش است و این نیاز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد افزایش می یابد.
  ●تامین بیش از سه چهارم نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و بنزین
  ●مشکلات استفاده از منابع فسیلی:
    ▲ موجب  افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین
    ▲آسیب دیدن محیط زیست از استخراج سوخت های فسیلی و نیز از آلودگی های سوخت آنها
  ●به دلایل فوق، انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و پاک تر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد.
  ●زیست شناسان می توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت های زیستی کمک کنند.
  ●نکات شکل ۵:

    ▲فرایند چرخه ای تولید گازوئیل زیستی از دانه های روغنی، مانند آفتابگردان، زیتون یا سویا را به علت چرخه ای بودن این فرایند،     تجدیدپذیر می دانند.
    ▲گازوئیل زیستی، مواد سرطانزا ندارد و باعث باران اسیدی نمی شود.
  ●انسان های اولیه با سوزاندن چوب و برگ درختان، انرژی به دست می آوردند، اما زیست شناسان امروزی کاربردهای مؤثرتری برای چوب و   برگ گیاهان سراغ دارند.
  ●گیاهان، سرشار از سلولز هستند و زیست شناسان می کوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند.
  ●چند روش تبدیل سلولز به سوخت های دیگر توسط زیست شناسان:
    ▲انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز تولید می کنند.
    ▲مهندسی کردن ژن های این گیاهان برای رشد بیشتر با انرژی، آب و کود کمتر
    ▲فراهم کردن آنزیم های مهندسی شده برای تجزیهٔ بهتر سلولز
  ●می توان از ضایعات چوب، تفاله های محصولات کشاورزی مانند نیشکر، غلات، روغن های گیاهان و سبزیجات، سوخت زیستی مانند گازوئیل   زیستی و الکل تولید کرد.
  ●در برخی کشورها برای به حرکت درآوردن خودروها از الکلی که منشأ زیستی دارد، استفاده می کنند.
❹سلامت و درمان بیماری ها:
  ●برخی داروها، در برخی افراد  بیماری را درمان ولی در برخی دیگر برهمان بیماری موثر نبوده و اثرهای جانبی هم دارد.
  ●پزشکی شخصی روشی جدید برای تشخیص و درمان بیماری هاست.
  ●پزشکان در پزشکی شخصی، برای تشخیص و درمان بیماری ها به جای مشاهده ی حال بیمار، با بررسی اطلاعاتی که روی ژن های هر فرد وجود   دارد.
    ▲روش های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی می کنند.
    ▲از بیماری های ارثی او آگاه می شوند
    ▲بیماری هایی را که قرار است در آینده به آن مبتلا شود، پیش بینی می کنند.
    ▲با اقدامات لازم، اثر آن را کاهش می دهند.


گردآورنده این مطلب: خانوم پروین مقدم با همکاری وب سایت کمک آموزشی زیست یاد

4
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

4 دیدگاه

 • کامیار
  2 سال پیش

  بسیار عالی و مفید بود خیلی ممنون

 • maryam
  1 سال پیش

  خوب بود……

 • 1 سال پیش

  ممنون خیلی مفید بود

 • Fatemeh
  1 سال پیش

  خیلی خوب بود ممنون

شبکه های اجتماعی ما: