ویدیو های آموزشی: تولید مثل

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


ویدیو های آموزشی فصل تولید مثل:

1.اسپرم زایی:

2.چرخهء تخمدانی:

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: