سوال های نهایی: انتقال اطلاعات در نسل ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های نهایی فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

الف. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.صفات چندجایگاهی رخ نمودهای (فنوتیپ های) گسسته ای دارند. (امتحان نهایی، دی 97)

ب. عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.D و d شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند. بین این دگره ها (الل ها) رابطه……. برقرار است. (امتحان نهایی، دی 97)

پ. سوال های تشریحی:

1.پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمودها (ژنوتیپ ها) و رخ نمودهایی (فنوتیپ هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ (بدون ذکر راه حل) (امتحان نهایی، دی 97)

2.در مورد بیماری هموفیلی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. دختر دارای ژن نمود (ژنوتیپ) XHXh سالم است یا بیمار؟

ب. شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده ای در بدن است؟

3.در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) کدام آنزیم وجود ندارد؟ (امتحان نهایی، دی 97)


پاسخنامه تشریحی سوال های نهایی فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

الف. پاسخ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.پاسخ: نادرست

ب. پاسخ عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.پاسخ: بارز و نهفتگی (غالب و مغلوبی)

پ.پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: AO : گروه خونی A  و BO: گروه خونی B

پاسخ سوال 2:

الف.سالم

ب.فقدان عامل انعقادی VIII( هشت)

پاسخ سوال 3: در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: