تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تکنولوژی زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۸۶ در مهندسی ژنتیک، پس از مرحلهٔ کلون شدن یک ژن، ابتدا لازم است کدام عمل قبل از سایرین انجام شود؟
    سلول های حاوی DNA نوترکیب تکثیر گردند.
    پلازمید و ژن خارجی توسط ژل از یکدیگر تفکیک گردند.
    سلول های حاوی  DNA  نوترکیب از سایر سلول ها متمایز شوند.
    توالی کوتاهی از DNA نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناسایی شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۶:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۱ در مهندسی ژنتیک ، بعضی ویکتورها می توانند…………….
    درون سلول میزبان به طور مستقل تکثیر شوند.
    از آنزیم های همانندسازی کنندهء میزبان استفاده کنند.
    از طریق شلیک مستقیم به سلول های میزبان وارد شوند.
    به قطعات DNA با دو انتهای تک رشته ای تبدیل شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۱:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۲ برای انتقال ژن تثبیت کننده ی نیتروژن از ریزوبیوم به گندم، می توان ژن مورد نظر را به طور مستقیم از طریق …………. به گیاه مورد   نظر منتقل نمود.
    پلازمید
    تفنگ ژنی
    ویروس
    باکتری
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۲:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۲ کدام عبارت نشان دهنده ی یک جاندار تراژنی نمی باشد ؟
    گندمی که تنها به روش تفنگ ژنی اصلاح شده است.
    انسانی که بارها ژن سازنده ی آنزیم دستگاه ایمنی را دریافت کرده است .
    انسانی که فقط، محصول ژن فاکتور انعقادی VIII را دریافت کرده است .
    برنجی که توانایی تولید مقادیر بالای بتاکاروتن و آهن را کسب کرده است .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۲:گزینه ۳


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۸۳ هر عامل بیماریزای گیاهی که دارای ………. است، قطعاً …………
    ریبونوکلئیک اسید ـ توسط پروتئازها غیرفعال می شود.
    ریبوزوم ـ به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می شود.
    آنزیم های گوارشی ـ در ساختار خود دو نوع اسید هسته ای دارد.
    غشاء پلاسمایی ـ برای تنظیم بیان ژن های خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۸ در ……………….، نوکلئوتید یافت نمی شود .
    EcoRI و هلیکاز
    عامل ترانسفورماسیون وکاتالاز
    جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده و پتیالین
    پپسینوژن و پیک دومینِ گلوکاگون
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۲ کدام عبارت نادرست است؟
    در شرایطی، یک سلول پیکری گاو میتواند همه ی ژن های خود را فعال نماید.
    بسیاری از سلول های ارکیده تحت شرایطی می توانند همه ی ژن های خود را فعال سازند.
    رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتابگردان پیوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسیمات اولیه ی تخم، سلول های حاصل حجیم هم می شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۸ به طور معمول در باکتری هایی که کروموزوم های کمکی دارند، به تعداد مولکول های DNA، ………… وجود دارد .
    دو راهی همانندسازی
    ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک
    جایگاه شروع همانندسازی
    جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۸:گزینه ۳

https://zistyad.ir?p=2214
زیست یاد

دیدگاه کاربران

یک پاسخ به «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تکنولوژی زیستی»

soren گفت:

merc babat site aaliton

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.