تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری به درون سلول

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۸۰ هر پروتئین ………….. که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود، …………….دارد.
    سراسری – با بخش آب دوست مولکول های مجاور تماس
    سطحی – به ریز رشته های اسکلت سلولی اتصال
    سراسرى – کانال های تخصصی برای عبور مواد
    سطحی – با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۰:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۲ چند مورد جمله ی زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟
  هر پروتئین غشایی، ……………..
  الف ـ برای ایفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.
  ب ـ برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند .
  ج ـ حداقل با زنجیرهای از مونوساکاریدها اتصال دارد.
  د ـ به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها کمک می کند .
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۲ کدام یک می تواند پس از ساخته شدن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف، در غشای پلاسمایی سلول سازنده ی خود قرار گیرد؟
    انیدراز کربنیک
    کاتالاز
    استروژن
    کلسترول
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۶ همه ی کانال های پروتئینی که در غشای سلول های جانوری قرار دارند، ………………
    می توانند به طور غیرتخصصی عمل کنند.
    به مولکول های آب اجازه عبور می دهند .
    فقط در موقع عبور برخی مواد باز می شوند.
    همیشه بازاند و مولکول های کوچک را عبور می دهند .
  ●۱۹۹ در هر سلولِ جوان گیاهی، …………..
    میکروتوبول ها در تشکیل دوک تقسیم و تاژک دخالت دارند .
    موم و کلسترول توسط شبکه ی آندوپلاسمی صاف ساخته می شود.
    اندامک هایی با آنزیم های غشایی، انجام متابولیسم را ممکن می سازند.
    گوارش اندامک های آسـیب دیده ی سلول، بر عهده ی لیزوزوم ها است .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲، سوال ۱۹۹:گزینه ۳

https://zistyad.ir?p=2291
زیست یاد

دیدگاه کاربران

یک پاسخ به «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری به درون سلول»

فاطمه گفت:

عالى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.