تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۷۲ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در یک فرد، کاهش شدید هورمون های ………….. سبب می شود تا ………… کاهش یابد و بر میزان …………. افزوده شود.
    موجود در هیپوفیز پسین – ترشح هورمون آزاد کننده – غلظت ادرار
    هیپوفیزی محرک تخمدان – ضخامت دیوارهٔ رحم – ترشح هورمون های جنسی
    تیروئیدی تنظیم کنندهٔ سوخت و ساز – رسوب کلسیم در بافت استخوانی – برون ده قلبی
    بخش قشری غدد فوق کلیه – پاسخ دیرپا به فشارهای روحی  و جسمی – دفع سدیم توسط کلیه ها
  ●۱۹۰ به دنبال افزایش ……… در خون ھر فرد، بر میزان…………افزوده می شود.
     ترشح انسولین – جذب گلوکز توسط اغلب سلول های بدن
    ترشح انسولین – متابولیسم سلول های ماهیچه ای
    گلوکز – واکنش های سنتز آبدهی در کبد
    گلوکز – ذخایر چربی سلول های بدن
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۲:گزینه ۴،سوال ۱۹۰:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۲۰۴ کدام موارد، در یک فرد مبتلا به پر کاری تیروئید افزایش خواهد یافت؟
    ذخیرهء گلیکوژن عضلات و اندازهء سلول های چربی
    نیاز به مصرف بعضی ویتامین ها و میزان خشکی پوست
    فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن و تحرک بافت گرهی قلب
    میزان ترکیب دی اکسیدکربن با هموگلوبین و میزان کلسیم استخوان ها
    ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۴:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۰ کدام عبارت به درستی بیان شده است؟
    از وظایف پیک های شیمیایی دستگاهِ درون ریزِ جانورانِ پر سلولی، برقراری هومئوستازی است .
    هورمون های آزادکننده و مهارکننده ی هیپوتالاموس، ترشحات هیپوفیز پیشین و پسین را تنظیم می کنند .
    گیرنده ی برخی هورمون های آمینواسیدی برخلاف گیرنده های هورمون های استروییدی در غشای سلول هدف قرار دارد .
    اپی فیز که توسط ساقه ی کوتاه از هیپوتالاموس آویزان به نظر میرسد، احتمالاً در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۱


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۲۰۰ هر هورمونی که مصرف گلوکز را در سلول های بدن افزایش می دهد، قطعاً ………….
    از غدهای در بالای تیموس ترشح می شود.
    از غدهای در زیر معده به خون وارد می شود.
    گیرنده هایی بر روی غشای پلاسمایی سلول های هدف دارد.
    فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گلبول های قرمز را ممکن می سازد.
  ●۲۰۴ چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در انسان، مولکول های گلوکز می توانند در سلول های ………»
  الف ـ دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلیمر بسازند.
  ب ـ غضروف بین مهره ای، تولید لاکتات را افزایش دهند.
  ج ـ پوششی روده، دی اکسیدکربن و آب تولید نمایند.
  د ـ استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل شوند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۰:گزینه ۴،سوال ۲۰۴:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ در یک فرد بالغ …………… می تواند ناشی از افزایش ………………. باشد.
    کاهش استحکام زردپی آشیل ـ هورمون کورتیزول
    کاهش میزان آب خون ـ هورمون ضد ادراری
    افزایش دفع سدیم از کلیه ـ فشارهای روحی ـ جسمی
    افزایش خون رسانی به ماهیچه ی توأم ـ تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
  ●۱۶۸ در ……………….، نوکلئوتید یافت نمی شود .
    EcoRI و هلیکاز
    عامل ترانسفورماسیون وکاتالاز
    جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده و پتیالین
    پپسینوژن و پیک دومینِ گلوکاگون
  ●۲۰۲ کدام عبارت صحیح است؟
    نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات می باشند .
    اکسونِ سلول های عصبی هیپوتالاموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد .
    تعدادی از هورمون های هیپوتالاموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند .
    هر مولکولی که توسط RNA پلیمراز مورد رونویسی قرار می گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱،سوال ۱۶۸:گزینه ۱،سوال ۲۰۲:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۶ ترشحات کدام، به ساختارهای لوله مانند خود وارد می شود؟
    وزیکول سمینال
    فولیکول در تخمدان
    بخش قشری غده فوق کلیه
    سلول های بینابینی لوله های اسپرم ساز
  ●۱۷۷ چند مورد از موارد نام برده می تواند جمله ی زیر را تکمیل نماید؟
  به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی …………..
  الف ـ در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند.
  ب ـ در پاسخ به محرک های متفاوتی ساخته و آزاد می شوند.
  ج ـ پاسخ های سریع و کوتاه مدتی را سبب می شوند.
  د ـ متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۲۰۰ کدام نادرست است؟
    افزایش غیرطبیعی هورمون های تیروئیدی در خون انسان سبب می شود تا ……………
    از میزان آرامش فرد کاسته شود.
    میزان نیاز فرد به بعضی از ویتامین ها افزایش یابد.
    مقدار بیشتری پیروویک اسید در سلول ها تولید شود.
    به تدریج از فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم کاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۱،سوال ۱۷۷:گزینه ۳،سوال ۲۰۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۶ کدام عبارت نادرست است؟
  LH نوعی هورمون گلیکوپروتئینی است که ……………
    با فعال کردنِ پیک دومین وارد عمل می شود .
    همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحریک می کند .
    در رشدِ بیشتر فولیکولِ تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد .
    قبل از تخمک گذاری، مقدار آن به درخون دلیل خود تنظیمی مثبت افزایش می یابد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=2285
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۳ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز»

پردیس گفت:

ممنون مفید بود

نجوا گفت:

ممنوونم

sara گفت:

سلام لطفا جواب تشریحی هم بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.