تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تغییر و تحول گونه ها

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۱ در نظریهء ………………….توجه………………..
    داروین ، به چگونگی وراثت صفات-می شود.
    لامارک، به چگونگی رخداد تغییر گونه ها- می شود.
    مالتوس،به تاثیر عوامل کاهش دهندهء رشد جمعیت –نمی شود.
    ترکیبی انتخاب طبیعی،به فرآیند متنوع شدن ژن های جمعیت-نمی شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۱:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۸۸ بررسی هایی که بر روی جمعیت پروانه های شب پرواز فلفلی در دو منطقه ی دورست و برمینگهام انجام گرفت، نشان داد که در زمان   مطالعه، تغییری در …………… صورت نگرفته است .
    شایستگی تکاملی افراد
    میزان زادآوری افراد
    خزانه ی ژنی جمعیت ها
    تنوعِ درون جمعیت ها
✓پاسخ ها: سوال ۱۸۸:گزینه ۴


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۴ چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۶۶ در نوعی الگوی تغییر گونه ها ، تغییرات شدید و ناگهانی محیط در حدود ۶۵ میلیون سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته است. این   تغییرات ،……………………..
    درپی یکسری تغییرات اندک و تدریجی گونه ها ایجاد شد.
    منجر به نابودی نیمی از گونه های ساکن خشکی گردید.
    برتغییر فراوانی گونه های سازگار با محیط بی تاثیر بود.
    شناخت کامل سیر تحول گونه ها را میسر ساخت.
  ●۱۸۳ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۸۹ در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۳، سوال ۱۶۶:گزینه ۱، سوال ۱۸۳:گزینه ۱،سوال ۱۸۹:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ در هر جانداری که …………….
    پس از لقاح داخلی تخمگذاری می کند، دفع اوریک اسید غیرممکن است.
    لقاح خارجی دارد، ماده ی نیتروژندار به صورت آمونیاک دفع می شود.
    تخمک هایی با دیواره ی چسبناک ژل های تولید می شود، حفره ی گلویی تا پایان عمر حفظ می گردد.
    پرده ی مننژ سه لایه دارد، تغذیه و حفاظت از جنین برعهده ی جنس ماده است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۴

https://zistyad.ir?p=3746
زیست یاد

دیدگاه کاربران

یک پاسخ به «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تغییر و تحول گونه ها»

نگین رحمانی گفت:

لطفا تست های مربوطه رو بذارین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.