تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل مولکول های زیستی

۱)تست های ترکیبی
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۰ در تار ماهیچهء اسکتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
     مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
     تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
     به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
     فرآیند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ در یک فرد بالغ …………… می تواند ناشی از افزایش ………………. باشد.
     کاهش استحکام زردپی آشیل ـ هورمون کورتیزول
     کاهش میزان آب خون ـ هورمون ضد ادراری
     افزایش دفع سدیم از کلیه ـ فشارهای روحی ـ جسمی
     افزایش خون رسانی به ماهیچه ی توأم ـ تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹: گزینه ۱

https://zistyad.ir?p=799
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.