تست های کنکور 90 تا 95: فصل مولکول های زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های ترکیبی
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●190 در تار ماهیچهء اسکتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
     مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
     تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
     به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
     فرآیند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول
     ✓پاسخ ها: سوال 190:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●159 در يك فرد بالغ …………… مي تواند ناشي از افزايش ………………. باشد.
     كاهش استحكام زردپي آشيل ـ هورمون كورتيزول
     كاهش ميزان آب خون ـ هورمون ضد ادراري
     افزايش دفع سديم از كليه ـ فشارهاي روحي ـ جسمي
     افزايش خون رساني به ماهيچه ي توأم ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيك
     ✓پاسخ ها: سوال 159: گزینه 1

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: