تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل کروموزوم و میتوز

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده.


2)ویدیو های آموزشی:
❶ تقسیم دوتایی:

❷تقسیم سلولی در پروکاریوت ها، جانوران، گیاهان:

❸تقسیم سلولی (فیلم واقعی):


❹جهش های ساختاری کروموزوم:


❺چرخه ی سلولی چگونه کار می کند؟

❻تقسیم میتوز:

❼تقسیم میتوز(فیلم واقعی):

❽سیتوکینز:

❾تنظیم چرخه ی سلولی:

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: