سوال های نهایی 92 تا 95: فصل آغازیان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)سوال های نهایی:
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●جلبک اسپیروژیر با روشی ………………. تولید مثل جنسی انجام می دهد. (خرداد 94)
  ●در کاهوی دریایی، زئوسپور حاصل تقسیم…………….است. (خرداد 92)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ● دیاتوم ها، آغازیان……………و…………….. هستند . (خرداد 92)
    تک سلولی – هتروتروف
    تک سلولی – فتوسنتز کننده
    پرسلولی – فتوسنتز کننده
    پرسلولی – هتروتروف
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ●دو ویژگی اصلی جانداران یوکاریوت را که نخستین بار در آغازیان ظاهر شد، بنویسید؟(خرداد 95)
  ●هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام شاخه از آغازیان می باشد؟(خرداد 95)
    الف) فاقد دیواره سلولی اند و بیشتر آنها زندگی آزاد دارند.
    ب) در تهیه آگار از آنها استفاده می شود.
    ج) بعضی از آنها به صورت همزیست درون لوله گوارش موریانه زندگی می کنند.
    د) بیشتر آنها دارای دو هسته هستند.
  ●کپک های مخاطی سلولی در هنگام تنش های محیطی چه ساختاری را پدید می آورند؟ (خرداد 95)
  ●در شکل مقابل در مرحله (۲) از چرخه زندگی پلاسمودیوم چه اتفاقی رخ می دهد؟(خرداد 95)
zistpf102587
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ تولید مثل آغازیان پاسخ دهید. (خرداد 94)
    الف) سلول های حاصل از تولید مثل غیرجنسی کلامیدوموناس چه نام دارند؟
    ب) در تولید مثل جنسی کاهوی دریایی میوز در کدام ساختار اسپوروفیت بالغ انجام می شود؟
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ آغازیان پاسخ دهید. (خرداد 94)
    الف) چه عاملی سبب شده تا اغلب تاژکداران چرخان شکل های غیر متعارفی داشته باشند؟
    ب) مزیت دیوارهٔ سخت و انعطاف پذیر مژکداران را بنویسید.
    ج) کروموزوم ها در کدام هستهٔ مژکداران قرار دارند؟
  ●دو اختلاف آغازیان کپک مانند و قارچ ها را بنویسید. (خرداد 94)
  ●با توجه به شکل که مربوط به چرخهٔ زندگی کاهوی دریایی است، به سوالات زیر پاسخ دهید. (خرداد 93)
    الف) اسپوروفیت بالغ کدام شماره است؟   ب) شماره ۳ را نام گذاری کنید.
zistpf105897
  ●هر یک از عبارت های زیر مربوط به ویژگی های کدام شاخه از آغازیان می باشد؟(نام ببرید) (خرداد 93)
    الف) در اعضای این شاخه از آغازیان تقسیم میوز و تولید مثل جنسی مشاهده نمی شود، و گونه ای از آن ها در انسان موجب بیماری اسهال     خونی می شود.
    ب) این شاخه از آغازیان تک سلولی فتوسنتز کننده هستند، و دیواره سلولی آن ها دو قسمتی و سیلیسی است.
    ج) افراد این شاخه هتروتروف های تک سلولی هستند. بعضی از این جانداران به صورت هم زیست درون لوله گوارش موریانه ها زندگی، و     آنزیم های مورد نیاز برای هضم چوب را فراهم می کنند.
  ●سلول مژکداران چه ویژگی هایی دارد که امکان فشرده شدن موجود، و عبور از موانع را برای آن فراهم می کند؟ (خرداد 93)
  ●هاگ های کپک های مخاطی پلاسمودیومی، در صورت رویش در شرایط مساعد، به چه سلول هایی تبدیل می شوند؟  و این سلول ها دیپلوئیداند   یا هاپلوئید؟(خرداد 93)
  ●نقش هر یک از موارد زیر را در آغازیان بنویسید: (خرداد 92)
    الف) لکهٔ چشمی در اوگلنا
    ب) تاژک طولی در تاژکداران چرخان
    ج) برآمدگی های سیتوپلاسمی در روزن داران
  ●در بیماری مالاریا علت تب و لرز چیست ؟(خرداد 92)
  ●در بارهٔ آغازیان به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد 92)
    الف) چرخه زندگی جلبک های قرمز معمولاً از چه نوعی است؟
    ب) دو مورد از تفاوت های آغازیان کپک مانند را با قارچ ها بنویسید.

3
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

3 دیدگاه

 • 2 سال پیش

  It was so good

 • mohammadjavad
  1 سال پیش

  عالی بود اما جواب نداشت حیف و پی دف کامل نمونه سوالات نهایی پیش به تفکیک فصل به صورت یکجا بزارید عالی میشه ممنونم.

  • mohammadjavad
   1 سال پیش

   بزارید دیگه لطفا رسیدگی کنید ممنونم

شبکه های اجتماعی ما: