سوال های نهایی 92 تا 95: فصل ژنتیک جمعیت

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●خزانهٔ ژنی شامل مجموع الل های مربوط به ژن های همهٔ سلول های گامت افراد یک جمعیت است. (خرداد 94)
  ●افزایش همانندی (ژنی) باعث کاهش توان بقای جمعیت در برابر تغییرات محیطی می شود. (خرداد 92)

انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●فراوانی و شایستگی تکاملی زاده های هتروزیگوس حاصل از آمیزش های ……….. تغییر نمی کند. (خرداد 95)
    همسان پسندانه
    ناهمسان پسندانه
    یک نوع حلزون که در جنگلی و علفزار ساکن اند.
    افراد ناخالص HbAHbS با افراد خالص HbAHbA
  ●ساز و کار جداکنندهٔ خزانه ژنی کدام مورد ، به درستی بیان نشده است ؟ (خرداد 95)
    حشره شب تاب – رفتاری
    قورباغه یک سرده – نازیستایی دورگه
    وزغ درخت بلوط -زمانی
    اسب و الاغ – نازایی دو رگه
  ●کرم شب تاب ماده، نرهای گونهٔ خود را بر چه اساسی شناسایی می کند؟(خرداد 94)
    زمان تابش نور
    نوع نور تابیده شده
    تعداد تابش های نور
    نوع و زمان نور تابیده شده
سوال های تشریحی(پاسخ های تشریحی):
  ●هر یک از موارد زیر کدام الگوی اثر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته را نشان می دهد؟(خرداد 95)
    الف) افزایش تدریجی اندازه بدن اسب
    ب) تغییر اندازه منقار سهره های کامرون
  ●هر یک از موارد زیر، کدام یک از عوامل به هم خوردن تعادل هاردی – واینبرگ را نشان می دهد؟(خرداد 95)
    الف) شباهت زیادی که در جمعیت های چیتاهای آفریقای جنوبی وجود دارد.
    ب) چلچله های ماده در هنگام جفت گیری نرهای دم بلند را نسبت به نرهای دم کوتاه ترجیح می دهند.
  ●64 درصد یک جمعیت متعادل فاقد الل تالاسمی هستند چند در صد افراد این جمعیت را مردانی تشکیل می دهند، که فقط دارای یک الل   تالاسمی می باشند؟( نوشتن راه حل الزامی است ) (خرداد 94)
  ●در یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری در تعادل هاردی – واینبرگ، اگر ۱۰ نفر به نوعی بیماری که دارای یک ژن مغلوب اتوزومی  است مبتلا باشند،   مطلوب است: (خرداد 93)
    الف) فراوانی الل بیماری
    ب) فراوانی افراد ناقل (نوشتن راه حل الزامی است)
  ●در مورد گیاه گل مغربی به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد 93)
    الف) این گیاه به طور طبیعی (دیپلویید) دارای چند کروموزوم است؟
    ب) اگر گیاه دیپلویید طبیعی با یک گیاه تتراپلویید آمیزش انجام دهد، نتیجهٔ آن چیست؟
  ●در عبارات زیر کلمه ی مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در برگه ی پاسخ بنویسید: (خرداد 92)
    الف) درآمیزش های غیر تصادفی فراوانی الل ها تغییر(می کند – نمی کند).
    ب) (نوترکیبی – جهش) می تواند بدون نیاز به پیدایش الل های جدید بر تنوع ژنتیکی بیفزاید.
  ●به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: (خرداد 92)
    الف) دو گونه چکاوک، گاه در مناطق مشترکی زندگی می کنند؛ ولی دو گونهٔ مجزا به شمار می روند. این نوع جدایی، مربوط به کدام نوع از     سدهای پیش زیگوتی است؟
    ب) در مثال تقلید پروانه ها، با افزایش تعداد پروانه های مقلد در جمعیت، شایستگی آنها چه تغییری می کند؟
  ●در یک جمعیت که در حال تعادل هاردی – واینبرگ است، فراوانی ژنوتیپ ها به قرار زیر است. (خرداد 92)
zistpf5698878
  در صورت انجام خودلقاحی، فراوانی ژنوتیپ (درصد) افراد خالص در نسل اول چگونه خواهد بود؟

 

2
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

2 دیدگاه

  • آلاله مدیری
    1 سال پیش

    سلام خیلی سایت خوبی دارید ممنون

  • مبینا
    3 هفته پیش

    خیلی سایت خوبیه ولی اینکه واسه هر سوال باید برای دیدن جواب خارج شیم بریم تو قسمت پاسخنامه آدمو اذیت میکنه…ای کاش جلوی هرسال کلیک میکردی مستقیم رو جواب همون قسمت میومد نه اینکه کلی دنبالش بگردیم مرسی از سایت خوبتون درکل عالیه

شبکه های اجتماعی ما: