پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 96: فصل تکنولوژی زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●دالی اولین پستاندار تراژان است .(نادرست)
  ●گوسفند دالی از نظر ژنتیکی کاملاً مشابه با گوسفندی بود که تخمک از آن گرفته شده بود. (نادرست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●یکی از مهم ترین شواهدی که کارآیی مهندسی ژنتیک را در مورد ژن های انسان تأیید می کند……….است.✓پاسخ:پروژه ژنوم انسان
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●با توجه به روش هایی که مهندسان ژنتیک، جهت تولید انبوه ژن انجام می دهند، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: توسط آنزیم محدود کننده
    ب)✓پاسخ: لیگاز
  ●درباره مهندسی ژنتیک به هر یک از سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: AوG
    ب)✓پاسخ: غربالی کردن
  ●در مورد ژن درمانی به سؤالات پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: سلول های مغز استخوان
    ب)✓پاسخ: ساختن آنزیم مربوط به ژن مهندسی شده
  ●به سؤالات زیر در بارهٔ مهندسی ژنتیک پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: قطب مثبت
    ب)✓پاسخ: ۲۲ اتوزوم
    ج)✓پاسخ: آنزیم EcoRI
  ●در بارهٔ مهندسی ژنتیک به سؤالات زیر پاسخ دهید.
     الف)✓پاسخ: آنزیمهای محدود کننده و آنزیم لیگاز (DNA لیگاز)
     ب)✓پاسخ:جدا کردن باکتری هایی که DNA نوترکیب را جذب کرده اند  از باکتری هایی که DNA نوترکیب را جذب نکرده اند.
  ●در بارهٔ مهندسی ژنتیک به پرسش های زیر پاسخ دهید:
    الف) در کدام یک از مراحل زیر از آنزیم DNA لیگاز استفاده می شود؟
    1)برش DNA
    2) تولید DNA نوترکیب
    ب)✓پاسخ:شوک الکتریکی غشای سلول را باز کرده و دو سلول ادغام شدند.
    ج)✓پاسخ:زیرا پلازمید حاوی ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک است.

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: