سوال های نهایی: رفتارهای جانوران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل رفتارهای جانوران:

سوال های تشریحی:

1.چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد؟ (امتحان نهایی، دی 97)

2.با توجه به توضیحات داده شده، نوع یادگیری موردنظر را در برگه پاسخ نامه بنویسید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد.

ب. شامپانزه ها از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوسته سخت میوه ها را بشکنند.

ج. جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند.

3.چرا طاووس نر نظام جفت گیری چند همسری دارد؟ (امتحان نهایی، دی 97)

4.در رفتار دگرخواهی خفاش های خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود؟ (امتحان نهایی، دی 97)


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل رفتارهای جانوران:

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: با ایجاد جهش در ژن B آن را غیر فعال کردند، موش های ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند.

پاسخ سوال 2:

الف.خوگیری (عادی شدن)

ب.حل مسئله

ج.نقش پذیری

پاسخ سوال 3: در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد.

پاسخ سوال 4: خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می کند .اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل رفتارهای جانوران

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: