یادداشت های زیستی: فصل تنظیم عصبی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت های زیستی فصل تنظیم عصبی:

الف) مفاهیم کلیدی:

گفتار 1: الف. بافت عصبی، ب. ایجاد پیام عصبی، پ. هدایت پیام عصبی، ت. انتقال پیام عصبی

گفتار 2: الف. دستگاه عصبی انسان، ب. اعتیاد، پ. دستگاه عصبی جانوران


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تنظیم عصبی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: