سوال های نهایی: فناوری های نوین زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل فناوری های نوین زیستی:

سوال های تشریحی:

1.در مورد فناوری های نوین زیستی به پرسش های زیر پاسخ دهید.(امتحان نهایی، دی 97)

الف. دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید.

ب. برای وارد کردن دنای نوترکیب به باکتری، با چه روشی در دیواره باکتری منافذی ایجاد می شود؟ ( یک مورد)

ج. لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند؟

2.در مورد کاربردهای زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید.(امتحان نهایی، دی 97)

الف. مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟

ب. ژن درمانی را تعریف کنید.

ج. چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل فناوری های نوین زیستی:

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.آنزیم های برش دهنده  و آنزیم لیگاز

ب.با کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد.

ج.آنزیم پلاسمین

پاسخ سوال 2:

الف.تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است.

ب.قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخهای ناقص از همان ژن است.

ج.زیرا باعث می شود که بدون اتلاف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد.


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل فناوری های نوین زیستی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: