یادداشت زیستی: ناهنجاری های کروموزومی + ویدیو

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


یادداشت زیستی جهش های بزرگ (ناهنجاری های کروموزومی):

علت ناهنجاری های فام تنی: رخ دادن جهش در مقیاس وسیع

تشخیص: با مشاهدهء کاریوتیپ

1.ناهنجاری عددی: تغییر در تعداد فام تن ها

مثال: نشانگان داون: مبتلایان دارای یک فام تن 21 اضافی

2.ناهنجاری ساختاری:

انواع:

حذف: از دست دادن قسمتی از فام تن ← غالباً باعث مرگ

جابه جایی: انتقال قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فام تن

مضاعف شدگی: جابه جا شدن قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا ← فام تن همتا دارای دو نسخه از آن قسمت

واژگونی: معکوس شدن جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای خود


ویدیوی آموزشی: ناهنجاری های ساختاری کروموزومی


گردآورنده: حسن لطفی

مترجم و گوینده ویدیو: پروین مقدم

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: