حرکت

3 مطلب موجود می باشد.

خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : 1)حركت در جانوران 2)حركت در آدمي: ماهيچه هاي مخطط 3)حركت در آدمي: استخوان ها 4)ورزش...

شبکه های اجتماعی ما: