گوارش

3 مطلب موجود می باشد.

خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : 1)وال كوژپشت 2)مراحل تغذيه 3)گوناگوني دستگاه گوارش 4)گوناگوني رژيم غذايي 5)انواع گوارش در جانوران 6)ديواره...

شبکه های اجتماعی ما: