حواس

5 مطلب موجود می باشد.
4 0
حواس

خلاصه فصل: حواس

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : 1)گيرنده هاي حسي (نورون هاي تمايز يافته) 2)اندام هاي حسي 3)پردازش اطلاعات حسي 4)گيرنده هاي...

شبکه های اجتماعی ما: