سوال های نهایی: تغییر در اطلاعات وراثتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.هرچه اندازه یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگرهای اثر بیشتری دارد. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.پیدایش گیاهان چندلادی( پلی پلوییدی)، مثال خوبی از گونه زایی………………… است. (امتحان نهایی، دی 97)

سوال های تشریحی:

1.در مورد تغییر در ماده وراثتی جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه های قرمز داسی شکل می شود؟

ب. کدام دنا (DNA)، ژنگان سیتوپلاسمی را در ژنگان انسان تشکیل می دهد؟

ج. بنزوپیرن که در دود سیگار وجود دارد یک عامل جهش زای فیزیکی است یا شیمیایی؟

د. چه ترکیباتی برای ماندگاری محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می شود؟

2.در مورد تغییر در جمعیت ها و گونه ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. چرا افراد دارای ژن نمود ناخالص HbAHbS در برابر مالاریا مقاوم اند؟

ب. اندام هایی که طرح ساختاری آنها یکسان است، و کار متفاوتی دارند، چه نامیده می شوند؟

ج. بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده چه نوع ساختارهایی است؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: هم میهنی

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف. جهش جانشینی

ب. دنای راکیزه

ج. شیمیایی

د. ترکیبات نیتریت دار

پاسخ سوال 2:

الف. این انگل نمی تواند در افراد HbAHbS سبب بیماری شود چون وقتی این گویچه ها را آلوده می کند، شکل  آنها داسی شکل می شود و انگل می میرد.

ب. اندام ها یا ساختارهای همتا

ج. ساختارهای وستیجيال


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: