کنکور 99

صفحه ویژه «کنکور 99» زیست یاد: آنالیز و بررسی کامل تست های زیست شناسی کنکور سراسری داخل و خارج از کشور سال 98 


توجه: دانش آموزان عزیز برای یادگیری بهتر مطالب زیر از صفحه «بانک سوالات» دو فایل مربوط به پاسخنامه تشریحی رو دانلود کنید و پرینت بگیرید و بعد از حل تست های طبقه بندی شده حتما پاسخنامه تشریحی رو هم مطالعه فرمایید. نظرها، پیشنهادها و سوالاتتون رو هم می تونید از طریق آیدی تلگرامی zistyad_admin@ برامون ارسال کنید.


تست های فصل به فصل:

زیست شناسی دهم:

فصل 1. زیست شناسی دیروز، امروز و فردا: 0 تست مستقل؛ 0 تست ترکیبی.

فصل 2. گوارش و جذب مواد: 5 تست مستقل؛ 6 تست ترکیبی.

فصل 3. تبادلات گازی: 2 تست مستقل؛ 4 تست ترکیبی.

فصل 4. گردش مواد در بدن: 0 تست مستقل؛ 12 تست ترکیبی.

فصل 5. تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: 0 تست مستقل؛ 6 تست ترکیبی.

فصل 6. از یاخته تا گیاه: 4 تست مستقل؛ 1 تست ترکیبی.

فصل 7. جذب و انتقال مواد در گیاهان: 2 تست مستقل؛ 5 تست ترکیبی.

زیست شناسی یازدهم:

فصل 1. تنظیم عصبی: 5 تست مستقل؛ 4 تست ترکیبی.

فصل 2. حواس: 5 تست مستقل؛ 0 تست ترکیبی.

فصل 3. دستگاه حرکتی: 4 تست مستقل؛ 3 تست ترکیبی.

فصل 4. تنظیم شیمیایی: 1 تست مستقل؛ 4 تست ترکیبی.

فصل 5. ایمنی: 5 تست مستقل؛ 2 تست ترکیبی.

فصل 6. تقسیم یاخته: 0 تست مستقل؛ 2 تست ترکیبی.

فصل 7. تولید مثل: 1 تست مستقل؛ 6 تست ترکیبی.

فصل 8. تولید مثل نهان دانگان: 4 تست مستقل؛ 2 تست ترکیبی.

فصل 9. پاسخ گیاهان به محرک ها: 3 تست مستقل؛ 0 تست ترکیبی.

زیست شناسی دوازدهم:

فصل 1. مولکول های اطلاعاتی: 3 تست مستقل؛ 4 تست ترکیبی.

فصل 2. جریان اطلاعات در یاخته: 4 تست مستقل؛ 4 تست ترکیبی.

فصل 3. انتقال اطلاعات در نسل ها: 4 تست مستقل؛ 3 تست ترکیبی.

فصل 4. تغییر در اطلاعات وراثتی: 3 تست مستقل؛ 1 تست ترکیبی.

فصل 5. از ماده به انرژی: 3 تست مستقل؛ 1 تست ترکیبی.

فصل 6. از انرژی به ماده: 4 تست مستقل؛ 5 تست ترکیبی.

فصل 7. فناوری های نوین زیستی: 2 تست مستقل؛ 0 تست ترکیبی.

فصل 8. رفتارهای جانوران: 4 تست مستقل؛ 0 تست ترکیبی.

تست های موضوعی:

1.تست های کنکور: زیست سلولی

2.تست های کنکور: ژنتیک

3.تست های کنکور: زیست گیاهی

1.1.4.تست های کنکور: دستگاه های بدن انسان (بخش اول)

2.1.4.تست های کنکور: دستگاه های بدن انسان (بخش دوم)

2.4.تست های کنکور: زیست جانوری

تست های تصویری:

1.تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

2.تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های ترکیبی:

1.تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور

2.تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

شبکه های اجتماعی ما: