راهنمای استفاده

مطالب زیست یاد در 6 بخش اصلی دسته بندی شده است : 1 خلاصه فصل 2 تصاویر و ویدیو های آموزشی 3 سوال های طبقه بندی شده 4 تست های طبقه بندی شده 5 فعالیت های فصل 6 برای المپیادی ها


 

خلاصه فصل:
مفاهیم کلیدی خلاصه فصل ← عنوان بخش های مختلف خلاصه فصل
متن خلاصه فصل ← مطالب فصل کتاب درسی:برای دانش آموزان، مطالب مرتبط از فصل های دیگر کتاب های درسی:برای کنکوری ها، مطالب خارج از کتاب های درسی:برای توضیح بیشتر مطالب
عمیق تر یادبگیرید ← لینک به تصاویر و ویدیوهای آموزشی مربوط به بخش های مختلف خلاصه فصل
به فعالیت احترام بگذارید ← لینک به بررسی فعالیت های مربوط به بخش های مختلف خلاصه فصل
چقدر یادگرفته اید ← لینک به سوال های نهایی طبقه بندی شده + تست های غیرترکیبی کنکور


تصاویر و ویدیوهای آموزشی:
تصاویر آموزشی ← اسنپ شات های آموزشی مربوط به فصل
ویدیوهای آموزشی ← انیمیشن ها و فیلم های آموزشی مربوط به فصل


سوال های طبقه بندی شده (سوال های نهایی 90 تا 95):
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت + پاسخ تشریحی
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب + پاسخ تشریحی
انتخاب گزینه درست + پاسخ تشریحی
سوال های تشریحی + پاسخ تشریحی


تست های طبقه بندی شده (تست های کنکور 90 تا 95):
تست های غیر ترکیبی
تست های ترکیبی


فعالیت های فصل


برای المپیادی ها


زیست یاد +
آزمون های آنلاین تست های زیست شناسی کنکور سال 90 تا 95 به صورت آزمون های آنلاین
بانک سوالات دانلود سوالات نهایی ،تست های کنکور و المپیادهای زیست شناسی
آرشیو ویدیو های آموزشی پربازدیدترین ویدیوهای آموزشی + دسترسی به همه ویدیوهای آموزشی به تفکیک فصل ها
آرشیو تصاویر آموزشی اسنپ شات های (snapshot) آموزشی زیست شناسی
کتابخانه دانلود رایگان کتاب های مربوط به دانش زیست شناسی

شبکه های اجتماعی ما: