نقشه یادگیری: مولکول‌ های اطلاعاتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


نقشه یادگیری فصل مولکول‌ های اطلاعاتی:
 


واحدهای یادگیری:

توجه: واحدهای یادگیری بعد از آماده‌سازی و همزمان با انتشار در کانال تلگرامی زیست یاد در این صفحه بارگذاری خواهد شد.

1.مقدمه

2.کشف ماده وراثتی

3.ساختار نوکلئیک اسید

4.کشف ساختار مولکول دنا

5.رنا و انواع آن

6.ژن

7.نوکلئوتیدها

8.طرح های پیشنهادی همانندسازی

9.همانند سازی دنا

10.هماندسازی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

11.آمینواسیدها

12.پیوند پپتیدی

13.سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها

14.نقش پروتئین ها

15.آنزیم ها


مطالب مرتبط:

ویدیوهای آموزشی: فصل مولکول‌ های اطلاعاتی

سوال های امتحانی: فصل مولکول‌ های اطلاعاتی

تست های کنکور: فصل مولکول‌ های اطلاعاتی

0

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: