سوال های نهایی 90 تا 95: فصل دستگاه عصبی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1) سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  در تشریح مغز گوسفند، در عقب تالاموس ها، بطن سوم به صورت محوطهٔ باز قیف مانندی دیده می شود. (خرداد ماه 95)
  ●طناب عصبی پشتی در حشرات، در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی است. (خرداد ماه 93)
  ●دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا شامل مغز و دو طناب عصبی است. (خرداد ماه 92)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط در مادهٔ ……………………. نخاع قرار دارد. (خرداد ماه 95)
  ● انتقال دهنده ی عصبی در پایانه نورون های حرکتی …………………..است. (خرداد ماه 92)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●اثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است ؟ (خرداد ماه 93)
    ضربان قلب
    تعداد تنفسی
    فشار خون
    فعالیت های گوارشی
  ●کدامیک مرکز تقویت پیام های حسی است؟ (خرداد ماه 92)
    هیپوتالاموس
    تالاموس
    بصل النخاع
    ساقه مغز
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  در رابطه با مغز انسان به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
    الف) کدام بخش از مغز، باعث اتصال تالاموس و هیپوتالاموس به قسمت هایی از قشر مخ می شود؟
    ب) چه موادی معمولاً نمی توانند وارد مغز شوند؟
  در حشرات، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن، چگونه کنترل می شود؟(خرداد ماه 95)
  ●به پرسش های زیر که در مورد منحنی تغییر پتانسیل غشا است، پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) دار کدام شماره، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز است؟
    ب) در شمارهء ۲، وضعیت دو کانال دریچه دار سدیمی و کانال دریچه دار پتاسیمی چگونه است؟
zist2f225510
  ●در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) کدام بخش از مغز نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، بر عهده دارد؟
    ب) کدام ریشهء نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کند؟
    ج) در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟ 1- زنبور ۲- هیدر ۳- پلاناریا
  ●در ارتباط با تشریح مغز به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) کیاسمای بینایی در سطح پشتی مغز مشاهده می شود یا در سطح شکمی آن؟
    ب) اولین رابط بین نیمکره های مخ ، که به صورت نواری سفید رنگ مشاهده می شود، چه نام دارد؟
  ●در رابطه با انعکاس زردپی زیر زانو به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) نورون رابط باعث مهار کدام نورون حرکتی می شود؟
    ب) در نورون حسی متصل به ماهیچه ی جلو ران ، دندریت بلندتر است یا آکسون؟
  ●در ارتباط با ساختار مغز به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کجا انجام می شود؟
    ب) در شکل مقابل کدام شماره در تنظیم ضربان قلب دخالت دارد؟
zist2f254107
 
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) در پتانسیل عمل به دنبال باز شدن کدام پروتئین های کانالی غشای نورون، پتانسیل درون سلول به  65- میلی ولت می رسد؟
    ب) نوع بافت نزدیک ترین لایه مننژ به استخوان جمجمه را بنویسید.
  ●در رابطه با پرده ی مننژ به دو سؤال زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 92)
    الف) خارجی ترین لایه ی پرده مننژ را نام ببرید.
    ب) کدام لایه در تغذیه ی بافت عصبی نقش دارد؟
  ●شکل مقابل مربوط به تشریح مغز است.موارد 1 تا 4 را نامگذاری کنید. (خرداد ماه 92)
zist2f2330
  ●با توجه به نمودار پتانسیل عمل روبرو ، به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 91)
    الف) کدام شماره مشخص شده در نمودار ، فعالیت پروتئین غشائی مصرف کننده ی ATP، بیشتر می شود؟
    ب) در بخش ۲ نمودار ، پتانسیل بیرون سلول عصبی ، نسبت به درون ،چگونه است؟
zist2f25517
  ●هر یک از اعمال زیر، توسط کدام بخش عصبی ، کنترل می شود؟ (خرداد ماه 91)
    الف) پردازش اطلاعات حرکتی
    ب) احساس تشنگی
  ●با توجه به روند تکاملی سیستم عصبی در جانوران مختلف ، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 91)
    الف) در کدام دسته از جانوران ، گره عصبی وجود ندارد؟
    ب) در طناب عصبی کدام گروه از جانوران ، گره عصبی وجود دارد؟
  ●در هنگام تشریح مغز، با برش کم عمق طولی در جسم پینه ای ، ابتدا کدام نواحی زیر مشاهده می شود؟ (خرداد ماه 91)
    اپی فیز      اجسام مخطط      تالاموس         بطن ۱ و ۲
  ●نمودارهای روبه رو ، مربوط به عملکرد نورون ، می باشند. (خرداد ماه 90)
    الف) منحنی (۱) کدام حالت نورون را نشان می دهد؟
    ب) قسمت شماره ی (۳) منحنی ، با باز شدن کدام کانال غشایی ثبت می شود؟
zist2f25418
  ●شکل روبه رو ، سطح پشتی مغز گوسفند را نشان می دهد: (خرداد ماه 90)
    الف ) کدام بخش در هماهنگی و یادگیری حرکات بدن ، توأماً نقش دارد؟
    ب ) شماره ۱ کدام بخش مغز را نشان می دهد؟
zist2f255698
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف) درانعکاس زردپی زیر زانو، نورون حسی چه ماهیچه ای، تحریک می شود و مرکز این انعکاس در کجا قرار دارد؟ (خرداد ماه 90)
    ب) کدام نورون های حرکتی دستگاه عصبی پیکری ، تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارد؟
    ج) در دستگاه عصبی مرکزی کدام جانور ، دو طناب عصبی موازی وجود دارد؟
    زنبور     هیدر     پلاناریا

3
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

3 دیدگاه

 • امای
  3 سال پیش

  لطفا هر چه زودتر پاسخ شون رو هم بگذارید
  اون جوری واقعا پرکاربرد میشه

  • زیست یاد
   3 سال پیش

   سلام
   پاسخ تشریحی تمامی سوالات کاملا قابل دسترس می باشد.
   تنها لازمه که رو عبارت ((پاسخ های تشریحی)) کلیک کنید.همین

 • مهدی
  1 سال پیش

  مرسی واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم خیلی بهم کمک کردید برای امتحانات سال یازدهم

شبکه های اجتماعی ما: