تست های کنکور 90 تا 95: فصل حواس

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●157 چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  بخشی از لایهٔ میانی چشم انسان ،…………..
  به صورت شفاف و برجسته در آمده است.
  در پاسخ به محرک، تغییر وضعیت می دهد.
  توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می شود.
  با لایهٔ دارای گیرنده های نوری و نورون ها در تماس است.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●194 چند مورد جمله ي زير را به طور صحيحي تكميل مي كند؟
  به طور معمول، در يك فرد، عنبيه …………..
  الف ـ در توليد و ذخيره ي انرژي نقش دارد .
  ب ـ در تحريك گيرنده هاي نوري نقش دارد .
  ج ـ به واسطه ي عضلات خود قطر عدسي را تغيير مي دهد .
  د ـ بخشي از مشيميه است كه در پشت عدسي قرار دارد .
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 194:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●188 كدام عبارت صحيح است؟
    عنبيه بخشي از مشيميه است كه در مجاورت زجاجيه قرار دارد.
    عنبيه به واسطه ي عضلات خود قطر عدسي را تغيير مي دهد.
    عدسي چشم در هنگام ديدن اشياي دور، نازك تر و كشيده تر مي شود.
    قرنيه ي چشم مواد دفعي خود را به مويرگ هاي زجاجيه منتقل مي كند.
  ●204 كدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستي بيان شده است؟
    استخوان چكشي در حد فاصل استخوان ركابي و سنداني قرار گرفته است.
    شيپور استاش سبب مي شود تا پرده ي صماخ بتواند به درستي به ارتعاش درآيد.
    همه ي بخش هاي گوش دروني، مياني و بيروني توسط استخوان گيجگاهي محافظت مي شود.
    پردازش اطلاعات مربوط به همه ي سلول هاي مژكدار فقط در لوب گيجگاهي مغز انجام مي گيرد.
    ✓پاسخ ها: سوال 188:گزینه 3،سوال 204:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●200 کدام عبارت، دربارهٔ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرهٔ بینی انسان صحیح است؟
    به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.
    با دندریت های نورون های بویایی در تماس هستند.
    توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.
    می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.
    ✓پاسخ ها: سوال 200:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●197 در چشم انسان ، ماهیچهء مژکی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟
    عدسی-فاقد گیرنده های هورمونی می باشد.
    قرینه-دارای سلول های کشیده و چند هسته ای است.
    مشمیه – می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید.
    عنبیه – تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد.
    ✓پاسخ ها: سوال 197:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●156 هر جانوري كه ساده ترين ………… را دارد، فاقد ……….. مي باشد .
    گيرنده ي نوري ـ هومئوستازي
    دستگاه عصبي ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هايي با زوائد حركتي
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولي
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●198 در جمعيتي از جانداران كمترين وابستگي بين سيستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون ديده مي شود، در اين افراد، …………..
    بروز مرگ و مير گسترده معمولاً غيرتصادفي است .
    بيشترين انرژي صرف توليدمثل مي شود .
    مواد نيتروژن دار به صورت اوره دفع مي گردد .
    طيف تابش هاي الكترو مغناطيسي قابل رويت مي باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 198:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●177 چند مورد از موارد نام برده مي تواند جمله ي زير را تكميل نمايد؟
  به طور معمول، انتقال دهنده هاي عصبي …………..
  الف ـ در مقايسه با هورمون ها، مسافت كوتاه تري را در خون طي مي كنند.
  ب ـ در پاسخ به محرك هاي متفاوتي ساخته و آزاد مي شوند.
  ج ـ پاسخ هاي سريع و كوتاه مدتي را سبب مي شوند.
  د ـ متنوع مي باشند و در هماهنگ كردن فعاليت هاي بدن نقش دارند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 177:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●170 كدام عبارت صحيح است؟
    در رشته هاي ميلين دار، انتقال پيام عصبي به صورت جهشي انجام مي گيرد .
    عدم تمركز پرتوهاي نوري بر يك نقطه ي شبكيه، مي تواند نشانه ي آستيگماتيسم باشد .
    در گوش انسان، امواج صوتي در مجاري نيم دايره به پيام عصبي تبديل و به مغز ارسال مي شود .
    در روي زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه ي چشايي وجود دارد و هر جوانه، هزاران سلول چشايي دارد .
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 2

2
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

2 دیدگاه

 • امین
  2 سال پیش

  سلام.سوالات خوب بودن ولی کاش پاسخ تشریحی هم داشتن برای بچه هایی مثل ما که نمی تونن کتاب زیادی بخرن و هزینه کنن مثل بقیه

  • زیست یاد
   2 سال پیش

   سلام
   حرفتون کاملا درسته…
   اگه خدا بخواد به زودی

شبکه های اجتماعی ما: