تست های کنکور 90 تا 95: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  163 کدام عبارت، دربارهٔ کلیه های انسان صحیح است؟
    بخشی از نفرون که NaCl را در جهت شیب غلظت باز جذب می کند، نسبت به آب نفوذناپذیر است.
    همهٔ سلول های یک نفرون که بیکربنات را به خون برمی گردانند، از نظر شکل و اندازه مشابه اند.
    اوره همواره از طریق آخرین بخش یک نفرون به مایع بین سلولی برگشت داده می شود.
    انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم ها، نخستین شبکه مویرگی را می سازد.
    ✓پاسخ ها: سوال 163:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●166 در كليه ي انسان، ………… برخلاف ………..، مي تواند  ……….. را با صرف انرژي به مويرگ هاي اطراف نفرون ها برگرداند .
    لوله ي جمع كننده ـ بخش ضخيم بالا روي هنله ـ اوره
    لوله ي پيچ خورده ي دور ـ لوله ي پيچ خورده ي نزديك ـ گلوكز
    لوله ي جمع كننده ـ بخش نازك بالا روي هنله ـ NaCl
    لوله ي پيچ خورده ي نزديك ـ لوله ي پيچ خورده ي دور ـ HCO3
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):

  ●170 كدام نادرست است؟
   در كليه هاي انسان، گلومرول ها …………..
    در يكي از دو بخش دروني كليه، قرار دارند.
    محتوي آمينواسيدها و گلوكز مي باشند.
    متشكل از مويرگ هاي سرخرگي و سياهرگي مي باشند.
    محتويات خود را به يك سمت نفرون وارد مي كنند.
  ●173 مواد زائد نيتروژن داري كه توسط ………….. دفع مي شود، از تغيير ………….. حاصل شده اند.
    فيل ـ اوره
    سنجاقك ـ آمونياك
    كبوتر ـ اوريك اسيد
    پلاناريا ـ آمونياك
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 3، سوال 173:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●164 چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):

  ●156 هر جانوري كه ساده ترين ………… را دارد، فاقد ……….. مي باشد .
    گيرنده ي نوري ـ هومئوستازي
    دستگاه عصبي ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هايي با زوائد حركتي
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولي
  ●193 هر مهره داري كه سلول هاي جنسي خود را به داخل آب رها مي سازد، ………..
    در دوران جنيني، مغز سه بخشي دارد.
    داراي گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعي نيتروژن دار خود را، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر مي كند.
    به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي نمايد.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2، سوال 193:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):

  ●198 در جمعيتي از جانداران كمترين وابستگي بين سيستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون ديده مي شود، در اين افراد، …………..
    بروز مرگ و مير گسترده معمولاً غيرتصادفي است .
    بيشترين انرژي صرف توليدمثل مي شود .
    مواد نيتروژن دار به صورت اوره دفع مي گردد .
    طيف تابش هاي الكترو مغناطيسي قابل رويت مي باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 198:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):

  ●159 در هر جانداري كه …………….
    پس از لقاح داخلي تخمگذاري مي كند، دفع اوريك اسيد غيرممكن است.
    لقاح خارجي دارد، ماده ي نيتروژندار به صورت آمونياك دفع مي شود.
    تخمك هايي با ديواره ي چسبناك ژل هاي توليد مي شود، حفره ي گلويي تا پايان عمر حفظ مي گردد.
    پرده ي مننژ سه لايه دارد، تغذيه و حفاظت از جنين برعهده ي جنس ماده است.
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):

  ●177 چگونگي آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت، همانند ………… است .
    تراوش اوريك اسيد به كپسول بومن
    ترشح پتاسيم به لوله ي پيچ خورده ي دور
    خروج پتاسيم از نورون در هنگام پتانسيل عمل
    خروج استيل كولين از نورون پيش سيناپسي  
    ✓پاسخ ها: سوال 177:گزینه 4

3
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

3 دیدگاه

 • Negar
  4 سال پیش

  پاسخ تشریحی بزارین لطفا

 • مهرشاد
  3 سال پیش

  عالی بود ولی لطفا پاسخنامه تشریحی شو بزارید چون زیست سوالاش حتما نیاز به تحلیل داره

 • Saba
  12 ماه پیش

  ممنون آسون بود واقعا اگه سوالای کنکور در این حد باشه عالیه😂

شبکه های اجتماعی ما: