تست های کنکور 90 تا 95: فصل حرکت

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟

60+

l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●159 در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.
    خود به خودی برخلاف – تاکتیکی
    غیرفعال همانند با خود به خودی
    تاکتیکی همانند – تنجشی
    غیرفعال بر خلاف – گرایشی
  ●177 در ماهیچهٔ سه سر بازو، هنگام انجام انقباضی…………….
    با کشش ثابت، از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می شود.
    از نوع ایزومتریک، خطوط Z به رشته های ضخیم نزدیک تر می شود.
    خفیف و مداوم، رشته های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می گردند.
    از نوع ایزوتونیک، قطعا با مصرف یک مولکول گلوکز، بیشترین مقدار انرژی تولید می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1، سوال 177:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●180 در یک سلول ماهیچهء حلقوی چشم ، هر رشته ء مستقر در نوار …………….. سارکومر، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با   ……………… قرار گیرد.
    روشن – سارکولم
    تیره-هسته ها
    روشن-میتوکندری ها
    تیره-یون های کلسیم
    ✓پاسخ ها: سوال 180:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):

  ●169 باله ي پشتي ………..
    همانند باله ي لگني، در تغيير جهت حركت ماهي نقش دارد.
    برخلاف باله دمي، باعث حركت ماهي به سمت جلو مي شود.
    برخلاف باله ي سين هاي، باعث تغيير مسير حركت ماهي مي شود.
    همانند باله ي سينه اي، بر تغيير سرعت حركت ماهي بي تأثير است .
  ●201 در گياهان، هر نوع حركتي كه ………. ايجاد شود، نوعي حركت ………. است.
    در بخش هاي غيرزنده ـ القايي
    در بخش هاي زنده ـ خودبه خودي
    فقط تحت تأثير محرك هاي دروني ـ غيرالقايي
    تحت تأثير محرك هاي بيروني ـ فعال
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 1، سوال 201:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●156 در يك فرد خردسال، بخش اعظم سر استخوانِ زند زيرين از بافتي تشكيل شده است كه ……………
    حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد مي باشند.
    در ماده ي زمينه اي خود داراي مجاريِ متعددِ موازي مي باشد .
    داراي فضاهاي بين سلولي اندك و رشته هاي كلاژن فراوان مي باشد.
    سلول هاي آن به صورت نامنظم در كنار يكديگر قرار دارند .
  ●174 در گياهان، هر حركت ……………..، نوعي حركت …………….. محسوب مي شود .
    خود به خودي ـ القايي
    تنجشي ـ خود به خودي
    غيرالقايي ـ فعال
    پيچشي ـ غيرالقايي
    ✓پاسخ ها: سوال 156: گزینه 4، سوال 174:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●167 كدام عبارت صحيح است؟
    هنگام صعود، فشار در بالاي بال هاي سهره افزايش مي يابد.
    به طور معمول مورچه ها به واسطه ي سه جفت ماهيچه ي طولي جابه جا مي شوند.
    در بخش قطور شده ي بدن كرم خاكي، ماهيچه هاي حلقوي در حالت انقباض مي باشند.
    در ماهي خاردار، با انقباض ماهيچه هاي سمت چپ بدن، باله ي دمي به همان سمت متمايل مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●169 در كبوتر، بالك بخشي از ………….. است .
    بازو
    ساعد
    پنجه
    مچ
  ●186 در ساختار ماهيچه ي حلقوي دور چشم انسان، …………….
    بافت پيوندي رشته اي، مجموعه ي ميون ها را در برگرفته است .
    هر تارچه شامل تعدادي هسته، ميتوكندري وكمي ساركوپلاسم است .
    واحدهاي ساختاري با شبكه ي ساركوپلاسميِ گستردهاي احاطه شده اند .
    رشته هاي نازك در مركز و رشته هاي ضخيم در دو انتهاي ساركومر قرار گرفته اند .
  ●190 در بخش مياني استخوانِ جناغ سينه ي نوزاد انسان، ……….. وجود دارد .
    كلاژن و مغز زرد
    مغز قرمز و كلاژن
    مغز زرد و سيستم هاورس
    سيستم هاورس و مغز قرمز
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 3، سوال 186:گزینه 1، سوال 190:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●190 در تار ماهیچهء اسکلتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
    مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
    تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
    به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
    فرایند تشکیل کمربند از رشته های پروتئینی در میان سلول
    ✓پاسخ ها: سوال 190:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●165 چند مورد جمله زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در حين هر نوع انقباض ماهيچه ي دو سر بازو………»
  الف ـ از طول عضله كاسته مي شود.
  ب ـ به ازاي هر مولكول FADH2 ، دو مولكول ATP توليد مي شود.
  ج ـ مرحله ي بي هوازي تنفس انجام مي گيرد.
  د ـ همه ي تارهاي عضلاني هم زمان با هم منقبض مي شوند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●198 در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول هاي ……………
    منشعب است و طول آنها به كندي كوتاه مي شود.
    رشته اي است و داراي بخش هاي تيره و روشن مي باشد.
    غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره ي كلسيم مي باشد.
    غيررشته اي است و فعاليت آنها توسط اعصاب پيكري تنظيم مي شود.
zist91(2)
    ✓پاسخ ها: سوال 198:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●159 كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز خود را با   گوارش برون سلولي و درون سلولي تأمين مي كند؟
    هيدر
    اسفنج
    كشتي چسب
    كپك مخاطي سلولي
    ✓پاسخ ها: سوال 190:گزینه 2

4
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

4 دیدگاه

 • عليرضا
  3 سال پیش

  بسيار عالي و مفيد است لطفا اگه ميشه سوالاي خارج رو هم بزارين مرسي

 • 3 سال پیش

  اگه میشه تست های کنکور رو با تغیرات برای دوره یازدهم بزارید

 • رویا پورعلی
  2 سال پیش

  خیلی عالیه من خیلی استفاده میکنم و مفید واقع میشه مطالب سایت شما
  فقط خواهشی داشتم اگر امکانش هس پاسخ تشریحی سوالات رو هم بزارید
  باتشکر

 • زهره
  1 سال پیش

  عالی بود واسه من که خیلی وقت بود از تحصیل فاصله گرفتم‌وقت کمی داشتم و میخواستم‌ذهنم‌جهت بندی داشته نسبت به تست های کنکور خیلی خوب بود‌ مرسی. به قول قدیمیا خیر ببینی ننه 😄🌹

شبکه های اجتماعی ما: