تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۷۰ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ جمعیت های طبیعی قطعا درست است؟
    اندازه جمعیت بر توان بقای جمعیت مؤثر است.
    شانس آمیزش، میان افرادی با فنوتیپ یکسان بیشتر است.
    فراوانی نسبی الل ها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر باقی می ماند.
    به دنبال پایین آمدن تراکم جمعیت، احتمالی تولید مثل کاهش می یابد.
  ●۱۷۶ کدام موارد، دربارهٔ نوع ویژه ای از هم زیستی درست است؟
  الف – هر دو جاندار، دارای کنام واقعی یکسانی می باشند.
  ب – ساختار و رفتار دو جاندار با یکدیگر هماهنگ است.
  ج – در اغلب اوقات، دو جاندار از یکدیگر سود می برند.
  د – در مواردی، یکی از دو جاندار حذف می شود.
    الف وج
    الف و د
    ب و د
    ب و ج
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۰:گزینه ۱، سوال ۱۷۶:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۸۲ در هرنوع رابطهء صیادی میان دوگونه ، گونهء نفع برنده همواره……………….
    براندازهء جمعیت گونهء دیگر موثر است .
    با گونه ء دیگر یک کنام واقعی مشترک دارد.
    هماهنگ با گونهء دیگر تغییر و تحول یافته است.
    رقابت را در میان افراد گونهء دیگر افزایش می دهد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۲:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۰ کدام نادرست است؟
  نوزاد پروانه ی کلم می تواند ………..
    نخستین خط دفاعی بعضی گیاهان را بشکند.
     با تغییر در ترکیبات ثانویه، با گیاه رابطه ی هم زیستی برقرار کند.
    با افزودن موادی به روغن خردل، از اثرات سمی آن در امان بماند.
    از ترکیبات دفاعی تولید شده توسط همه ی گیاهان تغذیه نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۸۸ مطالعات تیلمن و همکارانش نشان داد که ………………
    صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد .
    کنام گونه های مختلف، یک اندازه نیست .
    رقابت کنندگان می توانند با هم سازش داشته باشند .
    افزایش تنوع گیاهان، موجب افزایش پایداری زیستگاه ها می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۸:گزینه ۴


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۹ در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ٍ ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ، دو +H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۱ در یکی از آزمایشات گوس، حذف رقابتی بین گونه های پارامسی رخ نداد. این گونه های رقیب از موجوداتی تغذیه می کردند که همگی   …………
    در زنجیره ی انتقال الکترون خود با کمک NADH ، انرژی کسب می کردند .
    برای رونویسی ژن های خود، از یک نوع RNA پلیمراز استفاده می کردند.
    در ژنوم خود، تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی داشتند.
    در چرخه سلولی شان، سه نقطه ی وارسی داشتند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۹۸ در جمعیتی از جانداران کمترین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می شود، در این افراد، …………..
    بروز مرگ و میر گسترده معمولاً غیرتصادفی است .
    بیشترین انرژی صرف تولیدمثل می شود .
    مواد نیتروژندار به صورت اوره دفع می گردد .
    طیف تابش های الکترو مغناطیسی قابل رویت می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۸:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با   گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمین می کند؟
    هیدر
    اسفنج
    کشتی چسب
    کپک مخاطی سلولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱

https://zistyad.ir?p=3748
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۳ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی»

محسن گفت:

بسیار عالی
انشاالله موفق باشید

محمد گفت:

خیلی عالیه ولی لطفاً پاسخ تشریحی تستا رو هم بذارید?

کنکوری گفت:

پاسخ تشریحی داشت بهترین سایت میشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.