سوال های نهایی 92 تا 96: فصل پیدایش و گسترش زندگی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●کواسروات ها زنده اند و شباهت زیادی به غشاء سلولی دارند. (خرداد 95)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●طبق نظریهٔ درون همزیستی میتوکندری ها خویشاوندان باکتری های ……………… هستند. (خرداد 94)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●متنوع ترین و فراوان ترین گروه های جانوری در تاریخ زمین احتمالاً : (خرداد 95)
     اولین تخم گذاران در خاک بودند .
     اولین جانوران بالدار بودند.
     فراوان ترین مهره داران کنونی هستند.
     بزرگترین خزندگان روی زمین هستند.
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ●بر اساس تحقیقات سچ و آلتمن : (خرداد 96)
     الف) احتمالاً اولین مولکول خود همانند ساز، چه بوده است ؟
     ب) این مولکول خود همانند ساز، ممکن است تشکیل کدام یک از مولکول های آلی را کاتالیز کرده باشد؟
  ●به پرسش های زیر در بارهٔ تکوین جانداران پیچیده تر پاسخ دهید. (خرداد 93)
     الف) طبق نظریه درون همزیستی، کدام یوکاریوت ها، احتمالاً منشا سلول های جانوری امروزی هستند؟
     ب) در کدام انقراضی گروهی، ۸۰ درصد گونه ها از بین رفتند.
  ●دانشمندان چه عواملی را موجب انقراضی گروهی عصر حاضر می دانند؟(خرداد 92)

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • رسام مهران پور
    4 سال پیش

    خوب بود

شبکه های اجتماعی ما: