تست های کنکور: دستگاه حرکتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل دستگاه حرکت:

تست های غیر ترکیبی:

1.کدام مورد، درباره هر تار ماهیچه اسکلتی بدن انسان صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورد.

۲) از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.

۳) بیشتر انرژی لازم برای انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

۴) مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کندی از دست می دهد.

2.کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاخته ماهیچه ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد.

۲) با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشته اکتین سست می شود.

۳) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.

۴) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP رها گردیده است.

تست های ترکیبی:

1.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغيير يابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.


پاسخنامه تست های کنکور فصل دستگاه حرکت:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 2

پاسخ سوال 2: گزینه 3

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 2


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل دستگاه حرکت

سوال های امتحانی: فصل دستگاه حرکت

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: