ویدیوهای آموزشی: گوارش و جذب مواد

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


 ویدیوهای آموزشی فصل گوارش و جذب مواد:

1.انتشار ساده:

2.انتشار تسهیل شده:

3.گذرندگی(اسمز):

4.انتقال فعال (پمپ پروتونی):

5.درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز):

6.لولۀ گوارش و اندام های مرتبط با آن:

7.فرآیندهای گوارش:

8.تولید HCl در سلول های کناری معده:

9.آبکافت (هیدرولیز) ساکارز:

10.انعکاس دفع:

11.هورمون و ترشحات معده (تنظیم فرآیندهای گوارشی):

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: