ویدیوهای آموزشی: گوارش و جذب مواد

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


 ویدیوهای آموزشی فصل گوارش و جذب مواد:

1.انتشار ساده:

2.انتشار تسهیل شده:

3.گذرندگی(اسمز):

4.انتقال فعال (پمپ پروتونی):

5.پلاسمولیز:

6.درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز):

7.لولۀ گوارش و اندام های مرتبط با آن:

8.تولید HCl در سلول های کناری معده:

9.تجزیه هموگلوبین:

10.آبکافت (هیدرولیز) ساکارز:

11.انتقال همسو (هم انتقالی) و ناهسو :

12.فرآیندهای گوارش:

13.انعکاس دفع:

14.هورمون و ترشحات معده (تنظیم فرآیندهای گوارشی):

15.پارامسی:


مطالب مرتبط:

سوال های امتحانی: فصل گوارش و جذب مواد

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: