تست های کنکور: گوارش و جذب مواد

دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: گوارش و جذب مواد + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل گوارش و جذب مواد:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.در انسان، به منظور ورود مولکول های گلوکز به یاخته های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری است؟ (تست ۱۷۱، سراسری داخل ۹۸)

الف- حضور مولکول های ویژه پروتئینی در غشای یاخته

ب- فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم – پتاسیم

ج- انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم

د- تشکیل کیسه های غشایی

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۲.در انسان، به منظور عبور مولکول های گلوکز از غشای یاخته پوششی پرز روده، به طور حتم لازم است تا……………………… (تست ۱۹۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) مولکول های ویژه پروتئینی، در امر جابه جا نمودن گلوکز دخالت نمایند.

۲) یون های پتاسیم همواره بدون صرف انرژی به درون یاخته منتقل گردند.

۳) گلوکز با کمک کیسه های غشایی جابه جا گردد.

۴) گلوکز همراه با سدیم از یاخته خارج گردد.

۳.کدام عبارت، در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لوله گوارش انسان درست است؟(تست ۱۷۰،  سراسری داخل ۹۸)

۱) فقط در لایه ماهیچه ای دیواره روده نفوذ می کند.

۲) فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید.

۳) می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.

۴) به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد.

۴.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۵، سراسری داخل ۹۸)

در ………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، ……………….

١) ملخ – در بالای غدد ترشح کننده آمیلاز قرار دارد.

۲) گوسفند – تا حدود زیادی به آب گیری مواد غذایی می پردازد.

۳) کرم خاکی – دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.

۴) پرنده دانه خوار – مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید.

۵.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۶۳، سراسری خارج ۹۸)

«در ……………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، …………………»

۱) گوسفند – توانایی تولید آنزیم گوارش دهنده سلولز را دارد.

۲) کرم خاکی – فرایند آسیاب کردن غذا را به انجام می رساند.

۳) ملخ ۔ ابتدا مواد غذایی را به بخش حجیم انتهای مری وارد می نماید.

۴) پرنده دانه خوار – ابتدا مواد غذایی را به بخشی در جلوی سنگدان منتقل می کند.

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (تست ۱۹۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۲.مطابق با شکل روبه رو، کدام عبارت نادرست است؟ (تست ۱۹۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد.

۲) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است.

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۳.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد، درباره این اندام صحیح است؟ (تست ۲۰۲، سراسری داخل ۹۸)

الف- در تولید کلسترول نقش دارد.

ب- بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

ج- از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

د- فاصله یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۴.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین، در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد. کدام عبارت، درباره این اندام نادرست است؟ (تست ۱۹۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) در تولید و دفع کلسترول نقش دارد.

۲) بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

۳) به کمک یاخته های خود، گویچه های قرمز را تولید می کند.

۴) فاصله یاخته های بافت پوششی مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۵.کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟ (تست ۱۷۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند.

۲) فقط در لایه زیر مخاطی روده نفوذ می نماید.

۳) همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند.

۴) با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد.

۶.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۵، سراسری خارج ۹۸)

در کرم خاکی برخلاف پلاناریا ………………………..

۱) سامانه دفعی در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

۲) سازو کارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیر اختصاصی عمل می کنند.

۳) رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند.

۴) مواد غذایی ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای می یابند.


پاسخنامه تست های کنکور فصل گوارش و جذب مواد:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۱

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۳

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۱


گردآورنده: حسن لطفی گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل گوارش و جذب مواد

سوال های امتحانی: فصل گوارش و جذب مواد

https://zistyad.ir?p=7050
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۱۶ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور: گوارش و جذب مواد»

مهرشاد گفت:

بسیار مفید و کامل بود ولی اگه پاسخنامه تشریحی هم میزاشتید بهتر میشد چون در درس زیست پاسخ تشریحی خیلی میتونه کمک کنه بازم ممنون.

Deniz گفت:

عالی سایتتون حرف نداره ممنون?

Fatemej گفت:

خیلی ممنون فقط میشه پاسخنامه تشریحی بزارید لطفا؟

زیست یاد گفت:

بخش بانک سوالات رو چک کنید. تو این بخش پاسخ های تشریحی که یکی از موسسات آموزشی منتشر کرده و تقریبا کامله لینکش قرار داده شده.

Mobina گفت:

عالی بود .. مرسی

آوا گفت:

خیلی خوب بوده ممنون از زحماتتون 🙂

Atefeh گفت:

عالی بود

محمدرضا گفت:

لطفا فایل pdf سوالات رو بزارید

Narges گفت:

عالییی بودد? مرسیی از زحماتتون???

مریم گفت:

سلام اگر ممکنه پاسخنامه تشریحی بذارید

P.R گفت:

برای من که مفید نبود
من فقط تست گفتار۱فصل۲زیست دهم رو میخوام،صبح تا حالاست که دنبالش میگردم و پیداش نمیکنم??

Nigar??‍? گفت:

لطفا پاسخ تشریحی رو هم بزارید??

عرفان گفت:

سلام سایتتون فوق اعلادس ینی من کتاب تست دارم خیلی غیراستاندارد هستن سوالاش نمیتونم بزنم ولی میام تست های کنکور میزنم امیدوار میشم به خدم چون اکثرش بلدم .بدی این کتاب ها اینه فقد برای اینکه کَل همدیگه رو بخابونن سوالای مسخره و غیراستاندارد طرح میکنن . هیچی بهتر از مرور و یادگیری و زدن تست های کنکور سال های گذشته نیست و چه زیبا و خوب ک سایتتون اینقدر با دسته بندی زیبا و کامل این تست هارو جمع اوری کرده و از دست اندرکار هاش خیلی تشکر میکنم . یه خواهشی ک داشتم اینه ک من هرچی گشتم تست های سال ۹۹ رو ندیدم اگه لطف کنید اون هارو هم بزارید دیگه عالی میشه ممنون

آتنا گفت:

سلام ممنون ولی جیف خیلی حیف که پاسخ تشریحی نداره

سارا گفت:

خیلی خوب بود

سینا گفت:

عالی بود . ممنون
اگه پاسخ تشریحی بزارید خیلی خوب میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.