سوال های امتحانی: حواس

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


سوال های امتحانی فصل حواس:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.دندریت های عمق ترین گیرنده های حسی پوست را پوششی از جنس بافت پیوندی احاطه کرده است.(نهایی خرداد 93)

2.شیپور استاش، هوا را بین گوش میانی و گوش درونی ، انتقال می دهد. (نهایی خرداد 91)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.در تشریح چشم گاو، کنار عدسی ……………..، و تارهای آویزی که عدسی را احاطه کرده اند، دیده می شوند. (نهایی خرداد 96،با تغییر)

2.در افراد نزدیک بین،کرۀ چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهای نور اجسام دور، در ………. شبکیه متمرکز می شوند. (نهایی خرداد 94)

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.در موهای حسی روی پاهای مگس و محفظه ء هوا روی هریک از پاهای جلویی جیرجیرک، به ترتیب چه نوع گیرنده هایی وجود دارند؟ (نهایی خرداد 94، با تغییر)

1) گیرنده های شیمیایی – گیرنده های شیمیایی

2) گیرنده های شیمیایی – گیرنده های میکانیکی

3) گیرنده های میکانیکی – گیرنده های میکانیکی

4) گیرنده های میکانیکی – گیرنده های شیمیایی

2.نوع گیرنده های حسی حساس به فشار خون با کدام یک متفاوت است؟ (نهایی خرداد 93، با تغییر)

1) گیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های اسکلتی

2) گیرنده های موجود در مجاری نیم دایره ای گوش

3) گیرنده های موجود در سقف حفرهای بینی

4) گیرنده های موجود در محفظهء هوا روی پاهای جلویی جیرجیرک

سوال های تشریحی:

1.در ارتباط با اندام های حسی انسان، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (نهایی خرداد 95)

الف. اولین استخوان کوچکی گوش میانی که ارتعاشات به آن می رسد، چه نام دارد؟

ب. سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های دیگر، در کجا انجام می شود؟

2.در شکل روبرو، بخش مشخص شده چه نام دارد؟ (نهایی خرداد 90)

3.پردازش پیام ها بینایی در کدام ناحیه از قشر مخ انجام می شود؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل حواس:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

1.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: اجسام مژگانی

2.پاسخ: جلوی

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: گیرنده های شیمیایی – گیرنده های میکانیکی

2.پاسخ: گیرنده های موجود در سقف حفرهای بینی

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.پاسخ: استخوان چکشی

ب.پاسخ: پیاز بویایی

پاسخ سوال 2: جوانه چشایی

پاسخ سوال 3: لوب های پس سری


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل حواس

تست های کنکور: فصل حواس

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • aliakbaremdadgar
    2 سال پیش

    بسیار عالی و ارزنده

شبکه های اجتماعی ما: