تست های کنکور: حواس

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور 98، 99 و 1400 داخل کشور: حواس + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل حواس:

تست های مستقل کنکور 98:

1.کدام مورد، درباره سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، صحیح است؟ (تست 158، سراسری داخل 98)

۱) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

2) در مجاورت داخلی ترین لایه کره چشم منشعب می شود.

۳) انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژله ای قرار دارد.

۴) انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

2.چند مورد، درباره انشعابات سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، درست است؟ (تست 186، سراسری خارج 98)

الف) در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.

ب) با مایعی شفاف و ژله ای در تماس است.

ج) ناحيه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

د) به یاخته های پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

1) 1

2) 2

۳) 3

۴) 4

3.به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچه بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟ (تست 169، سراسری داخل 98)

۱) استخوان چکشی شروع به لرزش می کند.

۲) مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می آید.

۳) کانال های یونی غشای یاخته های عصبی باز می شوند.

۴) مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی خم می شوند.

4.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 184، سراسری داخل 98)

«در انسان، ……………… پیام های بینایی که شبکیه چشم راست را ترک می کنند، …………. می شوند.»

۱) همه – به نهنج (تالاموس) همان سمت وارد

۲) همه – به مرکز پردازش کننده سمت مقابل فرستاده

۳) بخشی از – قبل از رسیدن به نهنج (تالاموس) متقاطع

۴) بخشی از ابتدا به لوب پس سری نیمکره همان سمت فرستاده

5.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 204، سراسری خارج 98)

«در انسان، ……….. پیام های بینایی وارد شده به تالاموس سمت راست، به ……………….. فرستاده می شود.»

۱) همه – لوب پس سری همان سمت

۲) فقط بخشی از – لوب پس سری همان سمت

۳) همه – مرکز پردازش سمت مقابل خود

۴) فقط بخشی از – مرکز پردازش سمت مقابل خود


پاسخنامه تست های کنکور فصل حواس:

پاسخ تست های مستقل کنکور 98:

پاسخ سوال 1: گزینه 2

پاسخ سوال 2: گزینه 2

پاسخ سوال 3: گزینه 2

پاسخ سوال 4: گزینه 3

پاسخ سوال 5: گزینه 1


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل حواس

سوال های امتحانی: فصل حواس

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • بلابلا
    7 ماه پیش

    عالی

شبکه های اجتماعی ما: