سوال های امتحانی: تبادلات گازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحانی فصل تبادلات گازی:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.از علل دور کردن دی اکسید کربن از اطراف سلول های بدن تغییر ساختار پروتئین ها است.

۲.در تنفس نایدیسی انشعابات پایانی نایدیس ها تبادلات گازی را با مویرگ های خونی انجام می دهند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.از بعضی سلول های حبابک ها ماده ی ………………….. ترشح می شود که کشش سطحی را کاهش می دهد.

۲.مقدار هوایی که پس از یک بازدم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش ها می توان خارج کرد……………..نام دارد.

گزینه درست را انتخاب کنید:

۱.کدام یک در دستگاه تنفس غضروف ندارد.

۱) نایژه

۲) نایژک

۳) بینی

۴) نای

سوال های تشریحی:

۱.درون حبابک های دستگاه تنفسی دفاع به وسیله چه سلول هایی انجام می گیرد؟

۲.در ارتباط با تبادلات گازی به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف.ویژگی کشسانی شش ها در کدام فرایند تنفس نقش دارد؟

ب.انقباض ماهیچه های میان بند و ماهیچه های بین دنده ای خارجی برای آغاز فرایند دم با دستور کدام مرکز تنفس انجام می شود؟

۳.انواع روش های تبادلات گازی در جانوران مختلف را مشخص کنید.

الف.کرم خاکی

ب.ملخ


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل تبادلات گازی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: درست

۲.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: عامل سطح فعال (سورفاکتانت)

۲.پاسخ: حجم ذخیرۀ بازدمی

پاسخ انتخاب گزینه:

۱.پاسخ: نایژک

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱: درشت خوار ها (ماکروفاژها)

پاسخ سوال ۲:

الف. بازدم

ب. از طرف مرکز تنفس در بصل النخاع

پاسخ سوال ۳:

الف. کرم خاکی: تنفس پوستی

ب. ملخ: تنفس نایدیسی


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تبادلات گازی

تست های کنکور: فصل تبادلات گازی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: