تست های کنکور: تبادلات گازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل تبادلات گازی:

تست های غیر ترکیبی:

1.در انسان، کدام مورد، درباره لایه ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد، صادق نیست؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) تعدادی غدد ترشحی دارد.

۲) دارای رگ های خونی و اعصاب است.

۳) به لایه غضروفی – ماهیچه ای چسبیده است.

۴) یاخته های استوانه ای مژکدار دارد.

2.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل………….، ماهیچه یا ماهیچه های ……………

۱) دم – گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید.

۲) بازدم – بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند.

۳) دم – دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.

۴) بازدم – شکمی، از نظر طول کوتاه می شود.

تست های ترکیبی:

1.سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) هوا به وسيله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

3) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.

2.برای تعیین سرعت و ترکیب شيره پروردۂ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.


پاسخنامه تست های کنکور فصل تبادلات گازی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 4

پاسخ سوال 2: گزینه 3

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 1

پاسخ سوال 2: گزینه 2


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تبادلات گازی

سوال های امتحانی: فصل تبادلات گازی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: