تست های کنکور: تبادلات گازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: تبادلات گازی + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل تبادلات گازی:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.در انسان، کدام مورد، درباره لایه ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد، صادق نیست؟ (تست ۱۷۷، سراسری داخل ۹۸)

۱) تعدادی غدد ترشحی دارد.

۲) دارای رگ های خونی و اعصاب است.

۳) به لایه غضروفی – ماهیچه ای چسبیده است.

۴) یاخته های استوانه ای مژکدار دارد.

۲.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۲، سراسری خارج ۹۸)

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ………… ماهیچه یا ماهیچه های ………………»

۱) بازدم – شکمی منقبض می شوند.

۲) دم – ناحیه گردن انقباض می یابند.

۳) دم – دیافراگم فقط نقش اصلی را برعهده دارد.

۴) بازدم – بین دندهای خارجی به حالت استراحت در می آیند.

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۸، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل………….، ماهیچه یا ماهیچه های ……………»

۱) دم – گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید.

۲) بازدم – بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند.

۳) دم – دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.

۴) بازدم – شکمی، از نظر طول کوتاه می شود.

۲.سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ (تست ۱۶۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

۳) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.

۳.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پروردۂ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (تست ۱۷۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

۴.کدام عبارت، در مورد همه جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آنها مهیا گشته است؟ (تست ۱۸۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آنها وارد می شود.

۲) بخش جلویی طناب عصبی شکمی آنها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است.

۳) شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آنها قرار دارد.

۴) ویژگی ساختار قلب آنها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانه گردشی مضاعف را آسان می کند.


پاسخنامه تست های کنکور فصل تبادلات گازی:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴


گردآورنده: حسن لطفی گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تبادلات گازی

سوال های امتحانی: فصل تبادلات گازی

۴
برچسب ها :

دیدگاه شما

۴ دیدگاه

 • داوطلب کنکور
  3 سال پیش

  ممنونم

 • R
  2 سال پیش

  خیر ببینی داداش.

 • مهدی
  1 سال پیش

  عالی

 • مهدی
  1 سال پیش

  بسیار عالی

شبکه‌های اجتماعی ما: