سوال های امتحانی: جذب و انتقال مواد در گیاهان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحانی فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.کودهای آلی، شامل بقایای درحال تجزیه جانداران اند و مواد معدنی را به سرعت آزاد می کنند.

2.آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به درون پوست (آندودرم) می رسند و فقط می توانند از طریق مسیر آپوپلاستی وارد یاخته های آن شوند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان ………………… گفته می شود.

2.در ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری به نام ……… زندگی می کند.

3.عامل اصلی انتقال شیرۀ خام، مکشی است که در اثر …….. از سطح گیاه ایجاد می شود.

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.کدام گیاه از طریق همزیستی با سیانوباکتری ها نیتروژن تثبیت شدۀ آن را دریافت می کند؟

1) توبره واش

2) سویا

3) آزولا

4) سس

سوال های تشریحی:

1.تعرق در گیاهان از چه بخش هایی انجام می شود؟ (دو مورد)

2.دو عامل درونی موثر در باز و بسته شدن روزنه های هوایی را بنویسید.

3.در مورد پدیده تعریق، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف. از طریق چه ساختارهای انجام می شود؟

ب. این پدیده نشانهء چیست؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: نادرست

2.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: تثبیت نیتروژن

2.پاسخ: ریزوبیوم

3.پاسخ: تعرق

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: آزولا

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: روزنه های هوایی، پوستک ، عدسک ها

پاسخ سوال 2: مقدار آب گیاه و هورمون های گیاهی

پاسخ سوال 3:

الف. روزنه های آبی

ب. فشار ریشه ای


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: