تست های کنکور: تنظیم شیمیایی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: تنظیم شیمیایی + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل تنظیم شیمیایی:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ (تست ۱۷۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) همه یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند.

۲) همه پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند.

۳) همه پیک های تولید شده توسط یاخته های عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه بردند.

۴) همه یاخته های سازنده پیک های شیمیایی، با روش مشابه ی مولکول های پیک را خارج می سازند.

تست های کنکور ۹۸:

۱.چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟ (تست ۱۶۷، سراسری داخل ۹۸)

الف- در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب- سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج- نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحله ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د- به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند باز جذب آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۲.کدام عبارت، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم نادرست است؟ (تست ۱۹۶، سراسری خارج ۹۸)

۱) با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

۲) انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده گردیزه (نفرون) یافت می شود.

۳) به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون)، فرایند باز جذب آغاز می شود.

۴) نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دو مرحله از مراحل تشکیل ادرار تأثیرگذار است.

۳.به طور معمول، کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ (تست ۲۰۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) باعث اختلاط خون جنین و مادر می شود.

۲) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد.

۳) در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.

۴) حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بلاستوسیست است.

۴.کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر می چسبد، نادرست است؟ (تست ۱۶۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) تحت تأثیر نوعی پیک دور برد قرار می گیرد.

۲) در اختلاط خون مادر و جنین نقش مؤثری دارد.

۳) در دو طرف آن، مبادله مواد می تواند صورت گیرد.

۴) به دنبال تغییر و تمایز بعضی از یاخته های بلاستوسیست به وجود آمده است.


پاسخنامه تست های کنکور فصل تنظیم شیمیایی:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ تست های کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳

پاسخ سوال ۳: گزینه ۱

پاسخ سوال ۴: گزینه ۲


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تنظیم شیمیایی

سوال های امتحانی: فصل تنظیم شیمیایی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: