سوال های امتحانی: تنظیم شیمیایی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحانی فصل تنظیم شیمیایی:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.نوعی هورمون ترشح شده از غده سپردیس (تیروئید)، سبب افزایش کلسیم خون می شود. (امتحان نهایی، خرداد ۹۶ با تغییر)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.بالا بودن مقدار کلسیم در خوناب (پلاسما) ، سبب تحریک ترشح هورمونی به نام ……………. از غدهٔ تیروئید می شود. (امتحان نهایی، خرداد ۹۵ با تغییر)

۲.در انسان سالم و طبیعی، با کاهش میزان سدیم خون، مقدار هورمون …………………. افزایش می یابد. (امتحان نهایی، خرداد ۹۲)

گزینه درست را انتخاب کنید:

۱.ترشح کدام یک از هورمون های زیر می تواند سبب تحریک ترشح کورتیزول شود؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۶)

۱) هورمون اکسی توسین

۲) هورمون انسولین

۳) هورمون تحریک کننده تیروئید

۴) هورمون محرک غده فوق کلیه

۲.کاهش کدام هورمون می تواند سبب تولید محصولات اسیدی شود؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۲ با تغییر)

۱) انسولین

۲) گلوکاگون

۳) اپی نفرین

۴) کورتیزول

سوال های تشریحی:

۱.اصطلاحات دستگاه درون ریز را تعریف کنید. (امتحان نهایی، خرداد ۹۶)

۲.با توجه به عبارت زیر به سؤالات پاسخ دهید: (امتحان نهایی، خرداد ۹۳ با تغییر)

«هورمونی از جزایر لانگرهانس ترشح و سبب تجزیه ی گلیکوژن ذخیره شده در کبد می شود»

الف. این هورمون در پاسخ به کاهش کدام ماده در خون ترشح می شود؟

ب. نام این هورمون چیست؟

۳.نام غده ی را که احتمالا در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد، بنویسید. (امتحان نهایی، خرداد ۹۴)

۴.در عملکرد هورمون اکسی توسین، نوع خود تنظیمی (بازخورد) را مشخص کنید. (امتحان نهایی، خرداد ۹۳ با تغییر)


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل تنظیم شیمیایی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: کلسی تونین

۲.پاسخ: آلدوسترون

پاسخ انتخاب گزینه:

۱.پاسخ: هورمون محرک غده فوق کلیه

۲.پاسخ: انسولین

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱: مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون های آنها را دستگاه درون ریز می نامند.

پاسخ سوال ۲:

الف.پاسخ: گلوگز

ب.پاسخ: گلوکاگون

پاسخ سوال ۳: غدهٔ رومغزی (اپی فیز)

پاسخ سوال ۴: مثبت


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تنظیم شیمیایی

تست های کنکور: فصل تنظیم شیمیایی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: