ویدیو های آموزشی: از یاخته تا گیاه

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


ویدیو های آموزشی فصل از یاخته تا گیاه:

1.گذرندگی(اسمز):

2.تورژسانس و پلاسمولیز:

3.پلاسمولیز یاخته های روپوست پیاز قرمز:

4.رشد ریشه جانبی در یک گیاه:


مطالب مرتبط:

سوال های امتحانی: فصل از یاخته تا گیاه

تست های کنکور: فصل از یاخته تا گیاه

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: