یادداشت زیستی: دستگاه لنفی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟

11+

یادداشت زیستی دستگاه لنفی:

اندام های لنفی: لوزه ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان

دستگاه لنفی: شامل لنف، رگ های لنفی، مجاری لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی

کار:

1.تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا می کنند و به مویرگ ها برنمی گردند (کار اصلی)

2.انتقال چربی های جذب شده از دیوارۀ رودۀ باریک به خون

3.از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی

لنف:

+لنف مایعی تشکیل شده از مواد متفاوت و گویچه های سفید است.

+افزایش قابل توجه ← در جریان ورزش و بعضی بیماری ها

+بعد از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی از طریق دو رگ بزرگ لنفی به نام مجرای لنفی به سیاهرگ های زیر ترقوه ای چپ و راست می ریزد←لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون برمی گردد (شکل 15).


ویدیوی آموزشی: اجزای دستگاه لنفی


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: چاپ 98

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: