یادداشت زیستی: دستگاه لنفی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت زیستی دستگاه لنفی:

اندام های لنفی: مجموع لوزه ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان

دستگاه لنفی: رگ های لنفی، مجاری لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی

وظایف:

1.تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا می کنند و به مویرگ ها برنمی گردند (وظیفهء اصلی)

2.انتقال چربی های جذب شده از دیوارۀ رودۀ باریک به خون

3.کمک به از بین بردن عوامل بیماری زا با تولید و تجمع لنفوسیت ها (یاخته های اصلی دستگاه ایمنی) در گره ها و اندام های لنفی

لنف:

+مجموعۀ مایعات و مواد وارد شده به رگ های لنفی

+افزایش قابل توجه ← در جریان ورزش و بعضی بیماری ها

+بعد از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی از طریق دو مجرای لنفی به سیاهرگ های سینه (زیر ترقوه ای چپ و راست) می ریزد ← لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون برمی گردد.

نکته: اگرچه دستگاه لنفی در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد، ولی مویرگ های آن با داشتن فضاهای بین یاخته ای بزرگ در پخش یاخته های سرطانی در قسمت های مختلف بدن نیز مؤثر است.


ویدیوی آموزشی: اجزای دستگاه لنفی


گردآورنده: حسن لطفی

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: