سوال های امتحانی: گردش مواد در بدن

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحانی فصل گردش مواد در بدن:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.ورود یون کلسیم به درون مایعات بدن باعث تنگی رگ های خونی می شود.

2.گلبول های سفید با هسته تکی خمیده و لوبیایی شکل مونوسیت نام دارند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.در فعالیت الکتریکی قلب از قله منحنی P انقباض………………… آغاز می شود.

2.مویرگ های موجود در مغز از نوع…………… هستند.

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.کدام یک جزء اندام های لنفی محسوب نمی شود.

1) آپاندیس

2) طحال

3) کليه ها

4) تیموس

2.رگی که خون را از قلب ماهی خارج می کنند کدام است؟

1) سرخرگ با خون روشن

2) سرخرگ با خون تیره

3) سیاهرگ با خون روشن

4) سیاهرگ با خون تیره

سوال های تشریحی:

1.رگ های اکلیلی (کرونر) از کدام رگ منشعب شده اند؟

2.وظیفه ی شبکه هادی در قلب چیست؟

3.دو مورد از عوامل موثر در انتقال خون در سیاهرگ ها را نام ببرید؟

4.تنظیم میزان گویچه های قرمز به ترشح چه هورمونی بستگی دارد؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل گردش مواد در بدن:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

2.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: دهلیزها

2.پاسخ: پیوسته

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: کليه ها

2.پاسخ: سرخرگ با خون تیره

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: آئورت

پاسخ سوال 2: انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها

پاسخ سوال 3: تلمبه ماهیچۀ اسکلتی،دریچه های لانه کبوتری، فشار مکشی قفسۀ سینه

پاسخ سوال 4: اریتروپویتین


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد در بدن

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: