سوال های امتحانی: گردش مواد در بدن

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


سوال های امتحانی فصل گردش مواد در بدن:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها، دریچه های سینی قرار دارند که از بازگشت خون به بطن ها جلوگیری می کنند.

2.گلبول های سفید با هسته تکی خمیده و لوبیایی شکل مونوسیت نام دارند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.فعالیت الکتریکی…………..به شکل موج P ثبت می شود.

2.مویرگ های موجود در مغز از نوع……………هستند.

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.کدام یک جزء اندام های لنفی محسوب نمی شود.

1) آپاندیس

2) طحال

3) کليه ها

4) تیموس

2.رگی که خون را از قلب ماهی خارج می کنند کدام است؟

1) سرخرگ با خون روشن

2) سرخرگ با خون تیره

3) سیاهرگ با خون روشن

4) سیاهرگ با خون تیره

سوال های تشریحی:

1.رگ های اکلیلی (کرونر) از کدام رگ منشعب شده اند؟

2.دو گره شبکهء هادی قلب را نام ببرید؟

3.دو مورد از عوامل موثر در انتقال خون در سیاهرگ ها را نام ببرید؟

4.تنظیم میزان گویچه های قرمز به ترشح چه هورمونی بستگی دارد؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل گردش مواد در بدن:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

2.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: دهلیزها

2.پاسخ: پیوسته

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: کليه ها

2.پاسخ: سرخرگ با خون تیره

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: آئورت

پاسخ سوال 2: گره سینوسی_دهلیزی و گره دهلیزی_بطنی

پاسخ سوال 3: تلمبه ماهیچۀ اسکلتی،دریچه های لانه کبوتری، فشار مکشی قفسۀ سینه

پاسخ سوال 4: اریتروپویتین


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد در بدن

تست های کنکور: فصل گردش مواد در بدن

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: