یادداشت زیستی: بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


یادداشت زیستی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS:

فصل ایمنی، صفحهء 6 زیست شناسی یازدهم:

بیماری خودایمنی: گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حمله می کند و باعث بیماری می شود.

مثال: مالتیپل اسکلروزیس یا MS بیماری خودایمنی است که در آن میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود ← ایجاد اختلال در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با بقیۀ بدن.

فصل تنظیم عصبی، صفحهء 78 زیست شناسی یازدهم:

کاهش یا افزایش میزان میلین به بیماری منجر می شود.

مثال: در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند، از بین می روند. در نتیجه ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود ← بینایی و حرکت، مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش می شود.


ویدیوی آموزشی: مالتیپل اسکلروزیس (MS)


گردآورنده مطلب: حسن لطفی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: