یادداشت زیستی: انتقال پیام عصبی + ویدیو

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت زیستی انتقال پیام عصبی:

همایه (سیناپس): ارتباط ویژه یاخته های عصبی، بدون چسبیدن به یکدیگر

فضای سیناپسی: فضای بین یاخته های عصبی در محل سیناپس

یاختهء عصبی پیش سیناپسی: یاختهء عصبی انتقال دهنده پیام

یاختهء عصبی پس سیناپسی: یاختهء عصبی دریافت کننده پیام

ناقل عصبی: ماده ای که برای انتقال پیام از یاختهء پیش سیناپسی به فضای سیناپسی آزاد می شود و بر یاختهء عصبی پس سیناپسی اثر می کند.

نکته: ناقل عصبی درون یاخته های عصبی ساخته و درون ریزکیسه ها ذخیره می شود.

چگونگی انتقال پیام:

۱.هدایت کیسه های حاوی ناقل عصبی در طول آکسون تا پایانهء آن

۲.رسیدن پیام عصبی به پایانهء آکسون، آزاد شدن ناقل عصبی به فضای سیناپسی با برون رانی

نکته: یاخته های عصبی با یاخته های ماهیچه ای نیز همایه دارند و با ارسال پیام موجب انقباض آنها می شوند.

۳.اتصال ناقل عصبی به پروتئین گیرنده در غشای یاخته عصبی پس سیناپسی و باز شدن آن (هم گیرنده و هم کانال)

۴.تغییر نفوذ پذیری غشای یاختۀ پس همایه ای به یون ها و تغییر پتانسیل الکتریکی آن

۵.براساس ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده، یاختۀ پس همایه ای تحریک، یا مهار می شود.

تخلیه ناقل عصبی باقی مانده از فضای سیناپسی:

علت: از انتقال بیش از حدّ پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام های جدید فراهم شود.

روش: جذب دوبارۀ ناقل به یاختۀ پیش همایه ای، تجزیه توسط آنزیم ها

نکته: تغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی از دلایل بیماری و اختلال در کار دستگاه عصبی است.


ویدیوی آموزشی: انتقال پیام عصبی


گردآورنده: حسن لطفی

۳
برچسب ها :

دیدگاه شما

۳ دیدگاه

 • شایلین
  5 سال پیش

  بسیار عالی
  ممنون از سایت خوبتون

 • مهنا
  3 سال پیش

  عالی بود مرسی

 • ندا یوسفپور
  2 سال پیش

  عالی عالی سپاس

شبکه‌های اجتماعی ما: