یادداشت زیستی: جهش های کوچک + ویدیو

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت های زیستی جهش های کوچک:

جهش های کوچک: یک یا چند نوکلئوتید را در برمی گیرند.

انواع جهش های کوچک (شکل ۲):

۱.جهش جانشینی: در این نوع جهش یک نوکلئوتید، جانشین نوکلئوتید دیگر می شود. مثال: جهش در ژن هموگلوبین یاخته های داسی شکل

نکته: به علت وجود رابطهٔ مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشتۀ دنا، نوکلئوتید مقابل آن را در رشتهٔ دیگر تغییر می دهد به همین علت، جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود.

جهش دگر معنا: باعث تغییر نوع آمینواسید در زنجیره پلی پپتیدی می شود.

جهش خاموش: گاهی جهش، رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل می کند. این نوع جهش باعث تغییر توالی آمینواسید ها نمی شود و تأثیری بر پروتئین نخواهد گذاشت.

جهش بی معنا: این امکان وجود دارد که جهش جانشینی رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند که در این صورت پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (شکل ۳).

۲.جهش های اضافه و حذف: در این جهش ها به ترتیب یک یا چند نوکلئوتید اضافه یا حذف می شود.

جهش تغییر چارچوب خواندن: اگر جهش حذف یا اضافه شدن مضربی از ۳ نباشد، باعث تغییر در خواندن توالی نوکلئوتیدها می شود، این نوع جهش را تغییر چارچوب خواندن می نامند.

نکته: اگر حذف یا اضافه شدن نوکلئوتیدها مضربی از ۳ باشد، جهش تغییر چارچوپ خواندن رخ نمی دهد اما یک آمینو اسید حذف یا اضافه شده می شود (شکل ۳).


ویدیوی آموزشی: جهش های کوچک

۱.جهش کوچک، جانشینی:

2.جهش کوچک، حذف و اضافه:


گردآورنده: حسن لطفی

مترجم و گوینده ویدیو: پروین مقدم

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: