تست های کنکور: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

تست های غیر ترکیبی:

1.کدام گزینه، در مورد رانش دگره ای نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

۲) باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود.

3) در جمعیت هایی با اندازه کوچک تر تأثیر بیشتری دارد.

۴) باعث سازگاری دگره (الل)های باقیمانده جمعیت با محیط می شود.

تست های ترکیبی:

1.چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکلای باشد؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز

ب- عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4


پاسخنامه تست های کنکور فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 4

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 3


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

سوال های امتحانی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: