تست های کنکور: تغییر در اطلاعات وراثتی

دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: تغییر در اطلاعات وراثتی + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی (کروموزومی) در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی، نادرست است؟ (تست ۱۹۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) از طریق کاریوتیپ قابل مشاهده و شناسایی است.

۲) در پی وقوع بعضی جهش های جابه جایی رخ می دهد.

۳) باعث تغییر در تعداد فام تن (کروموزوم)های یاخته می شود.

۴) می تواند منجر به تشکیل یاخته های جنسی غیرطبیعی گردد.

۲.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست ۱۶۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) اندکی از جهش ها، تأثیری فوری بر رخ نمود (فنوتیپ) دارند.

۲) انتخاب طبیعی، ضامن بقای همه زاده های فرد سازگار با محیط است.

۳) نوعی عامل تغییردهنده فراوانی دگره (الل)ها، خزانه ژنی جمعیت را غنی تر می سازد.

۴) فراوانی دگرهای (اللی) یک جمعیت، می تواند بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر نماید.

۳.کدام گزینه، در مورد رانش دگره ای نادرست است؟ (تست ۱۶۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

۲) باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود.

۳) در جمعیت هایی با اندازه کوچک تر تأثیر بیشتری دارد.

۴) باعث سازگاری دگره (الل)های باقیمانده جمعیت با محیط می شود.

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکلای باشد؟ (تست ۱۶۴، سراسری داخل ۹۸)

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز

ب- عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


پاسخنامه تست های کنکور فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

سوال های امتحانی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

https://zistyad.ir?p=7175
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.