یادداشت زیستی: ساختار کره چشم

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت زیستی ساختار کرۀ چشم:

۱.لایهء خارجی: از صُلبیّه و قرنیه تشکیل شده است.

صلبیّه: پرده ای سفید رنگ، محکم چشم است.

قرنیه: پردۀ شفاف جلوی چشم است.

۲.لایهء میانی: شامل مَشیمیّه، جسم مژگانی و عنبیّه است.

مشیمیّه: لایه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است.

جسم مژگانی: حلقه ای بین مشیمیّه و عنبیّه و شامل ماهیچه های مژگانی است.

عنبیّه: بخش رنگین چشم در پشت قرنیه است که در وسط آن، سوراخ مردمک قرار دارد.

نکته: دو گروه ماهیچه صاف عنبیّه، مردمک را (در نور زیاد) تنگ و (در نور کم) گشاد می کنند. ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پادهم حس و ماهیچه های گشاد کننده را اعصاب هم حس عصب دهی می کنند.

۳.لایهء داخلی: شبکیه داخلی ترین لایۀ چشم است که گیرنده های نوری، یعنی یاخته های مخروطی و استوانه ای و نیز یاخته های عصبی در آن قرار دارند.

۴.ساختار بخش های دیگر:

عدسی چشم: همگرا، انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است (شکل ۴، ب).

زلالیه: مایعی شفاف به نام زلالیه فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده است که از مویرگ ها ترشح می شود.

نکته: زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آنها را جمع آوری می کند و به خون می دهد.

زجاجیه: ماده ای ژله ای و شفاف به نام زجاجیه در فضای پشت عدسی قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ می کند.

عصب بینایی: آسۀ یاخته های عصبی، عصب بینایی را تشکیل می دهند که پیام های بینایی را به مغز می برد. محل خروج عصب بینایی از شبکیه، نقطۀکور نام دارد.

نکته: درون گیرنده های نوری مادۀ حساس به نور وجود دارد.

لکۀ زرد: بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، لکۀ زرد می نامند. این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گیرنده های مخروطی در آن فراوان ترند.


گردآورنده: حسن لطفی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: