تست های کنکور: دنیای زنده

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور 98، 99 و 1400 داخل کشور: دنیای زنده + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل دنیای زنده:

تست های ترکیبی کنکور 98:

1.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

2.مطابق با شکل روبه رو، کدام عبارت نادرست است؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد.

۲) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است.

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، ياخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.


پاسخنامه تست های کنکور فصل دنیای زنده:

پاسخ تست های ترکیبی کنکور 98:

پاسخ سوال 1: گزینه 2

پاسخ سوال 2: گزینه 2


گردآورنده: حسن لطفی گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل دنیای زنده

سوال های امتحانی: فصل دنیای زنده

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: