ویدیوهای آموزشی: جریان اطلاعات در یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


ویدیوهای آموزشی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

1.از DNA تا پروتئین:

2.فرآیند رونویسی:

3.پیرایش متفاوت یک ژن:

4.ویرایش mRNA اولیه:

5.اتصال آمینواسید به tRNA:

6.فرآیند ترجمه:

7.مقایسه بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها:

8.تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها (اپران لاکتوز):

9.تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها (اپران تریپتوفان):

10.تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها:

11.تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها بعد از رونویسی:

12.کروموزوم X غیر فعال:


مطالب مرتبط:

سوال های نهایی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

تست های کنکور: فصل جریان اطلاعات در یاخته

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: